Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Bachovy květové esence podle skupin: Nezájem o okolí

Bachovy květové esence podle skupin: Nezájem o okolí Bachovy esence na “nezájem o okolí” jsou vhodné pro ty, kteří mají pocit, že život jim dělá naschvály, kteří neví, z čeho jsou smutní nebo utrápení, a kteří nemají chuť jít něco změnit.
Barbora Křížová
5,0 5
1

Bachovy květové esence podle skupin: Nezájem o okolí zdroj: biooo.cz - Mája Ráblová

Máme tady další díl seriálu o Bachových esencích, v tomto se podíváme na zoubek esencím ze skupiny nezájem o své okolí.

JAK FUNGUJÍ BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

V každé ze 38 lahviček najdete jednu bylinu/květ, která nám pomáhá přehoupnout se přes konkrétní emoční slabost. Nezbaví nás toho, co nám dělá potíže, ale vibrace rostlin nám pomohou, abychom se se situací sami a s vnitřní silou konečně vypořádali. Dr. Bach je pro jednoduchost rozdělil do sedmi skupin po sedmi různých emocích, vlastnostech. Najdete zde popis jak negativního stavu, kdy s danou emocí neumíme nakládat, tak pozitivního stavu, kdy naopak umíme zacházet se sebou a se svojí vnitřní silou. My vám přinášíme první z nich, a tou je skupina strach.

Chestnut bud

Poupě koňského kaštanu hovoří o situacích, ve kterých máme sto chutí říct: “Proč zase já?” Proč už jsem zase dostal výpověď nebo proč si vybírám stále stejné typy mužů? Proč jsem se znovu dostala do této situace, když mi nevyhovuje a nechci ji? Život k nám promlouvá prostřednictvím různých situací, se kterými se musíme vyrovnat. Pokud se nějaká nepříjemnost neustále opakuje, je to jen z toho důvodu, že jsme ji dostatečně nepochopili, nezamysleli se a nezměnili sebe, nějaký svůj postoj, myšlenkový návyk nebo nějakou oblast v našich životech, která by potřebovala revitalizovat.

Leckdy nemáme čas a soustředíme se na zbytečné detaily, které nám k vyřešení situace nepomohou, nebo se soustředíme jen na vnější svět a vnitřní příčinu nehledáme. Leckdy se nám taky úplně nemusí chtít, protože to vyžaduje určité úsilí a sebereflexi. Esence Chestnut bud nám pomůže vytvořit dostatečný vnitřní prostor, abychom se mohli zamyslet a přijít na to, co nám tím vším chce život říct. Důležité jsou zde otázky “proč mi situace nevyhovuje, co bych místo toho chtěl/a, jak toho dosáhnu?”

Chestnut bud nám pomáhá při důležitém obratu v našem postoji, kdy přestaneme nadávat na to, jaký život je a proč už znovu musíme zažívat něco, co nám nevyhovovalo a zamyslíme se nad sebou, nad svými potřebami a podnikneme kroky k jejich splnění. Vezmeme osud a svůj život do vlastních rukou. Místo ven se zaměříme dovnitř sebe.

Tato esence se dá aplikovat i dětem, pokud se jim nechce učit a zarputile odmítají svůj podíl zodpovědnosti na svém vzdělávání, a vnímají jen křivdu školy a dospělých, kteří ho do učení nutí.

Ve zkratce: neochota vzít život do vlastních rukou, nadávání na vnější okolnosti, které působí potíže, opakované chyby.

Co umí: přestaneme nadávat na vnější okolnosti a sami se přičiníme k lepšímu obratu událostí s pocitem, který vychází zevnitř nás.

Clematis

Bílá lesní réva je pro všechny snílky, kteří trpí, z jejich pohledu, tvrdou a nepříjemnou realitou všedního dne. Život sám o sobě je pro ně příliš těžký, příliš v rozporu s jemným a barevným světem, který zažívají ve svých fantaziích a ve svém nitru. Takoví jedinci mají většinou zasněný pohled a málokdy jsou duševně přítomni. Neustále o něčem přemýšlí a sní, konfrontace s povinnostmi je pro ně nanejvýš stresující záležitostí. V negativním stavu se většinou stáhnou do sebe a přestanou komunikovat. Nejsou schopni své problémy řešit, být přítomni tady a teď, neustále potřebují utíkat. Proto i hodně spí, spánek je pro ně výbornou příležitostí k úniku. Jedinec, který potřebuje Clematis, se může také vyznačovat tím, že přítomnost a denní život mu připadá příliš nudný a nezajímavý v porovnání s tím, co on zažívá ve svém nitru.

Do podobného stavu se může dostat i dospělý pracující člověk, který se snaží přemírou pracovních činností uniknout před nějakým problémem, který se v jeho osobním životě objevil, ať už se jedná o nějakou těžkou ztrátu, nemoc nebo jiné změny, kterým člověk není schopen v aktuální chvíli čelit.

Ve zkratce: neschopnost čelit potížím a realitě, únik k jiným činnostem.

Co umí: navrací jedince do reality, kde je dotyčný schopný věnovat se problémům, které před ním bezprostředně stojí.

Honeysuckle

Esence Zimolez kozí list je pro všechny, pro které byla minulost tím nejlepším, co je mohlo potkat. Absolutně nic v porovnání s tím, co zažívají a mají teď, není tak skvělé jako to, co kdysi zažívali a měli. Jedinci tohoto typu žijí svou minulostí, neustále vzpomínají, jaké to bylo krásné a jak se měli dobře, byť skutečnost byla třeba i nepříjemná nebo někdy složitá. Z jejich současného pohledu je ovšem opředena jen superlativy. Takový postoj se může týkat rozličných oblastí v našich životech, ať už je to ztráta partnera/ky, u dětí ztráta prarodiče či u starších lidí doby minulé. Patří sem i druhá strana mince těchto situací a to, že neúspěch či uniklá příležitost v minulosti může za naše současné nezdary.

Ve zkratce: uvíznutí v minulosti, které brání prožívání štěstí a pohody v přítomném okamžiku.

Co umí: užíváme si to, co v přítomnosti máme a nebráníme se dalšímu vývoji a jiným směrům v našem životě.

Mustard

Mustard neboli hořčice je na těžké stavy naší mysli a duše, kdy ji dočasně zahalí mrak a z ničeho nic na nás padne velká tíha tohoto světa. Situaci vládne smutek, pesimismus, únava, nevidíme žádný smysl života ani toho, co prožíváme. Taková úzkost nemá svoji konkrétní příčinu, je to, jako kdyby na nás padla velká šedá deka, pod jejíž tíhou se ohneme a nevidíme žádnou radost ani světlo. Podobné stavy většinou přetrvávají jen pár dní, někdy i cítíme, že se takový stav blíží, ale nepodaří se nám ho zastavit. Stavy smutku většinou střídají stavy bezbřehého optimismu, který ale taky trvá pouze dočasně.

Většinou ani sami nevíme, co se děje a proč, nerozumíme situaci ani sami sobě, uzavíráme se do sebe a nechceme s nikým mluvit. Celému stavu vládne pocit, že jsme součástí něčeho, co nelze ovládat. Esence Mustard nás vrací k podstatě naší duše, což je radost a štěstí, v těžkých chvílích nám pomáhá tuto pravdu uvidět a znovu zvednout zrak a narovnat záda.

Ve zkratce: nedefinovatelný smutek a tíha z tohoto světa, která nemá přesnou příčinu.

Co umí: jsme si vědomi podstaty naší duše, což je radost a štěstí, a i v těžších obdobích na to nezapomínáme.

Olive

Esence Oliva má velice jednoznačné použití, je na velké fyzické vyčerpání v jakémkoliv věku a podobě. Ať už únava přijde kvůli velkému stresu a pracovnímu přetížení, nějakému dočasnému úkolu, který vyžadoval naše úsilí a velkou mentální energii nebo kvůli nemoci, kterou jsme prodělali a potřebujeme znovu nabrat síly, oliva navrací rovnováhu mezi prací a odpočinkem tak, abychom znovu s rozvahou nakládali se svou životní energií.

Ve zkratce: velké fyzické vyčerpání a únava.

Co umí: navrací životní energii, pomáhá v obdobích rekonvalescence.

White chestnut

Máte neustálý kolotoč myšlenek v hlavě? Nemůžete je zarazit a hlavně v noci na vás působí svojí vyčerpávající a zničující silou? Esence White chestnut, neboli bílý kaštan, přesně od těchto stavů pomáhá. Je ideálním pomocníkem před spaním, kdy se nám přetížená hlava konečně uvolní a dostane prostor zpracovat všechny vjemy a podněty, které přes den pochytala. My se pak převalujeme z boku na bok a nejsme schopni zarazit nápady, které nám do mysli neustále skáčou. Takové neodbytné myšlenky nás většinou burcují k další mentální aktivitě, protože hlava většinou přehrává problematické pasáže, což vzbuzuje další neklid.

Ve zkratce: neustálý kolotoč myšlenek, který nejde zastavit.

Co umí: osvobodit, zažíváme pocit vyrovnanosti a klidu v naší mysli.

Wild rose

Je vám všechno jedno? Rezignovali jste na nějakou situaci? Až moc rychle jste byli se vším hotoví, aniž byste danou záležitost nechali vyvinout? Esence Šípková růže pomáhá ve chvílích, kdy se člověk stáhne do apatie pod rouškou jakéhosi smíření a falešné vyrovnanosti. Tento stav nedoprovází žádné další výrazné emoce. Jedinec v takové situaci nemá vztek, necítí smutek ani žal, je mu to prostě jedno. Pro okolí to může být náročný postoj, protože takový člověk je pro ně nejednoznačný. Je mu jedno, jestli se půjde najíst do té nebo tamté restaurace, jestli ho v kině zajímá komedie nebo drama. Jejich emocionální svět by se dal charakterizovat slovy “vnitřní nezájem”. Na většinu vašich otázek odpoví pokrčením ramen. Pluje životem bez záblesku jakéhokoliv zájmu nebo jiskry. Chybí mu zápal a vášeň pro život, jaký žije.

Ve zkratce: stav vnitřního nezájmu, kdy je nám všechno jedno a nic nepociťujeme.

Co umí: zapálí v našem nitru jiskru zájmu a energie o to, co se v našem životě děje a co bychom chtěli prožívat.