Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Bachovy květové esence podle skupin: ZOUFALSTVÍ A SKLESLOST

Bachovy květové esence podle skupin: ZOUFALSTVÍ A SKLESLOST Tyto bachovy esence nám pomáhají vyrovnat se s nesnesitelností vnějšího světa, které nám brání v prožívání radosti a pohody v životě.
Barbora Křížová
4,3 5
7

Bachovy květové esence podle skupin: ZOUFALSTVÍ A SKLESLOST zdroj: biooo.cz - Mája Ráblová

Tato skupina bachovek zahrnuje esence, které nám různými způsoby pomáhají vyrovnat se s nesnesitelností vnějšího světa, protože nám zasahuje do prožívání radostí a pohody v životě. Pomáhají odstoupit od situace a najít v sobě sílu a radost.

JAK FUNGUJÍ BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

V každé ze 38 lahviček najdete jednu bylinu/květ, která nám pomáhá přehoupnout se přes konkrétní emoční slabost. Nezbaví nás toho, co nám dělá potíže, ale vibrace rostlin nám pomohou, abychom se se situací sami a s vnitřní silou konečně vypořádali. Dr. Bach je pro jednoduchost rozdělil do sedmi skupin po sedmi různých emocích, vlastnostech. Najdete zde popis jak negativního stavu, kdy s danou emocí neumíme nakládat, tak pozitivního stavu, kdy naopak umíme zacházet se sebou a se svojí vnitřní silou. My vám přinášíme první z nich, a tou je skupina strach.

Larch

Larch neboli modřín opadavý je esencí pro všechny, kteří si málo věří. Neúspěch a pocit vlastní neschopnosti je vyřídí ještě dříve, než se vůbec do něčeho pustí. Neznamená to však absenci schopností, naopak, dotyčný oplývá talenty, ale bojí se je použít, co kdyby to náhodou nevyšlo. Má pocit, že všechno musí být perfektní hned na první dobrou a sám sobě nedává žádný prostor pro případné chyby nebo učení. Ostatním nezávidí, on se jen smířil se svojí prohrou, aniž by cokoliv zkusil.

Ve zkratce: nedůvěra ve vlastní schopnosti a talenty, radši se do toho ani nepustím.

Co umí: nebojíme se do čehokoliv pustit s vědomím vlastní síly i přes případné překážky.

Pine

Pine je borovice lesní, další stromeček, který nám pomáhá z pocitem bezcennosti nebo neschopnosti, ale trochu z jiného úhlu pohledu. Člověk typu borovice v negativním stavu pociťuje vinu za všechno, co se nedaří. Cokoliv se nějakým způsobem nepovede, dotyčný vinu za nezdar vztáhne na sebe, i když s tím třeba neměl vůbec nic společného. Pocit vlastního selhání je všudypřítomný, brání v prožívání síly a radosti z vykonaných činností. A i když se záležitost povede, typ borovice si stejně bude myslet, že se to dalo udělat ještě nějak lépe. Jednoduše tento člověk není schopný vidět pozitivní stránky výkonu, vidí jen ty nedostatečné. V pozitivním stavu jsme schopni oddělit svůj díl zodpovědnosti od ostatního a vnímat i to dobré.

Ve zkratce: viním sebe za cokoliv, co se nepodaří.

Co umí: opustíme pocit, že já jsem vinen za vše špatné, dokážeme oddělit zodpovědnost svou a zodpovědnost jiných. Oceníme se.

Elm

Elm se v češtině nazývá jilm. Je to esence manažerů a schopných lidí, kteří dokáží ve svých pozicích udělat strašně moc práce s velkou zodpovědností. Tito jedinci jsou schopní a výkonní. Mají ovšem sklony si toho nabrat hodně a nedbají na odpočinek nebo vlastní regeneraci, takže jednou za čas přijde logický okamžik, kdy je už toho prostě moc a dotyčný se zhroutí. V takové chvíli krize se zhmotní všechny pocity nedostatečnosti se stejně velkou intenzitou, s jakou se dotyčný byl schopný vypořádat s úkoly. V krizi nevidí nic než to, že se to nikdy nedá zvládnout, že na to nemá a nikdy se to nepodaří dotáhnout do konce. Je vyčerpaný a v takovém stavu není schopný vidět ten obrovský pokrok a hromadu práce, kterou už ale zvládl. Esence elm nám pomáhá od situace odstoupit, nenechat se chytit do víru emocí a podívat se na ni s nadhledem.

Ve zkratce: i přes velký výkon a schopnosti přijde zoufalý propad, kdy máme pocit, že se nic nepodaří a nic nezvládneme.

Co umí: na problém se podíváme s větším nadhledem s vědomím toho, co umíme a co už jsme dokázali. Případné překážky zase nějak zvládneme.

Sweet chestnut

Jedlý kaštan provází temným obdobím duše. Je to období, kdy máme pocit, že už víc nesneseme. Těžkostí a smutku bylo tolik, že se v naší duši objevilo vzduchoprázdno, kde není nic cítit, ani radost, ani bolest. Prostě nic. Dotyčný je naprosto vyčerpaný náročným obdobím, nevidí žádné světlo ve své budoucnosti, veškeré síly ho už opustily. Tato situace může nastat po ztrátě blízkého člověka nebo těžkém životním období, kdy jsme neměli moc času na emocionální očistu a prožitky adekvátní k situaci, jelikož jsme skutečně dřeli. Typ sweet chestnut provází i pocit opuštěnosti a izolovanosti, připadá si všemi zapomenutý a má dojem, že už mu nic nemůže pomoci. Esence v tomto případě pomáhá pochopit hlubší smysl daných událostí a tím i uvidět konečně světlo a uvolnit se.

Ve zkratce: pocit, že už víc nesneseme, těžkosti došly svých hranic.

Co umí: i v těžkém období uvidět hluboký smysl událostí a díky tomu znovu uvidět světlo.

Star of Bethlehem

Neboli snědek okoličnatý má jednoznačné použití, a to na všechny fyzické i duševní šoky jakéhokoliv rázu a povahy. Ať už se jedná o autonehodu, nemoc nebo porod, star of bethlehem je vhodnou esencí. V šoku nejsme schopni jednat racionálně a vědomě, vnější situace nás natolik zasáhla, že jsme na chvilku ztratily se sebou spojení. Tato esence ho pomáhá znovu navázat, pomáhá znovu nastolit vnitřní rovnováhu a jasné myšlení.

Ve zkratce: fyzické a duševní šoky jakékoliv povahy.

Co umí: znovu navázat spojení se sebou a udržet si jasnou mysl.

Willow

Žlutá vrba je pro všechny trpitele, kteří mají pocit, že jim osud nadělil jen samé těžkosti a smůlu. Cítí se být obětí daných událostí, nad kterými nemají kontrolu. Jen oni musí neustále snášet zkoušky života a přetrpět potíže. Ve vztahu ke svému okolí se cítí poškozeně, nechápou, proč se všichni ostatní mají tak dobře, jsou šťastní a spokojení, jen oni dostali do vínku samou smůlu. Typ willow není vůbec agresivní, naopak vyvolává ve svém okolí snahu ho litovat, což je přesně to, co chce. Chce, aby mu ostatní potvrdili jeho těžký úděl a pomohli mu ho nést, protože oni se na rozdíl od něj mají dobře. Takový stav může nastat po nějaké náhlé události, která nám obrátí život naruby a my máme pocit, že jsme ve vleku daných událostí bez možnosti s tím cokoliv udělat. Vrba v tomto případě pomáhá najít v sobě sílu se situaci postavit a pochopit, že jen my jsme pány svého života. A že my máme taky právo na to se mít dobře a aktivně si za tím půjdeme. Typ willow totiž svůj stav ve skutečnosti změnit nechce.

Ve zkratce: víra, že jen já jsem dostal do vínku samé těžkosti a všichni ostatní se mají lépe.

Co umí: převezmeme zodpovědnost za svůj život a aktivně se o to dobré zasadíme.

Oak

Dub letní je silný odolný strom a takový je i jedinec typu oak. Jsou to lidé, kteří si jdou vytrvale za svým cílem, aniž by se zastavili. Slova “vzdát se”, “to nejde” nebo “ne” jednoduše ve svém slovníku nemají a svoje splní, i kdyby se u toho měli zhroutit, což se také často stává. V zájmu zachování dané situace jdou až na dřeň, aniž by jim došlo, že by se daná záležitost dala vyřešit lépe, jinak nebo také vůbec. Nejsou schopni danou věc pustit k vodě a nechat ji plavat. Pocit odpovědnosti je prostě až moc silný. Bohužel tito lidé si pak neumí vychutnat ani to vítězství, protože pocit povinnosti se ne vždy slučuje s jemnými barvami naší krásné duše. Oak pomůže načerpat síly a udělat si chvilku pro sebe.

Ve zkratce: i přes nesmyslnost akce zarputile trváme na plnění povinností.

Co umí: rozpoznáme, kdy je dobré zabrat a kdy je lepší nechat věci plynout. Uděláme si čas také na sebe, abychom načerpaly nové síly, máme odstup.

Crab apple

Plané jablko je velice vhodné pro každého, kdo se nějakým způsobem stydí za svůj fyzický vzhled, ať už vlivem kožního problému nebo vnitřní nevyrovnanosti např. v období dospívání, kdy není vždy lehké přijmout změny, které se dějí s naším tělem. Další polohou této esence je překážka v podobě špíny. Všude je plno špíny, která se chystá dotyčnému potřísnit zdraví. Potřeba čistoty může být zde až nepřirozená. Od sterilně uklizené domácnosti až po odpor jít se projít ven do přírody, kde je bláto a další zákeřnosti. Dotyčný se tak moc bojí, že by někdo narušil jeho svět, že se ho za každou cenu snaží udržet čistý. Crab apple pomáhá pochopit, že náš svět sídlí uvnitř nás a tam taky pomáhá tu čistotu = jasnost, udržet. Tento stav můžeme zažívat buď přechodně v období změn, kdy máme potřebu kolem sebe vyházet všechno haraburdí, tak dlouhodobě.

Ve zkratce: stydím se za svůj fyzický vzhled, musím mít přehnaně čisto a pořádek.

Co umí: nebojím se o svůj vnitřní pořádek a čistotu, mám jasno.