Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Pesticidy v životním prostředí

Pesticidy v životním prostředí zdroj: shutterstock.com

Lidskému zdraví škodí nadužívání chemie. Používání pesticidů v zemědělské výrobě je jedním z vysoce ohrožujícím počinem lidstva. Stále se dnes již zakázané chemické látky nacházejí v zemědělské půdě vlivem dlouhodobé degradovatelnosti. Historické pesticidy jsou již prokázanými karcinogeny. Budeme o moderních pesticidech tvrdit něco podobného?

Pesticidy se v zemědělství začaly používat až po 2. světové válce tj. od 50. let minulého století. V té době vznikla tzv. Zelená revoluce, čili zavádění těžké mechanizace a chemických látek do zemědělské výroby. Lidé odchováni současným systémem si nedokážou představit ani takovou skutečnost, že by se zemědělství mohlo bez nich zcela obejít. Technologicky to možné je, ale pro změnu je vždy nutný patřičný impulz. Pojďme si tedy připomenout, v čem jsou pesticidy tak nebezpečné.

Přejít na sekci článku:

Kdysi novinka, dnes standard

Kdysi novinka, dnes standard zdroj: shutterstock.com

Starší ročníky si velice dobře pamatují, jak museli dřít na polích a jak jim příchod mechanizace a chemie práci na poli ulehčil život. Téměř všichni lidé tuto změnu uvítali, jelikož do té doby znamenala práce v zemědělství těžkou dřinu a časově náročnou práci. S příchodem mechanizace odpadlo namáhavé zpracování půdy koňskou mechanizací. Zpracování půdy traktory znamenalo možnost rozšířit malá políčka drobných zemědělců do velkých lánů obhospodařovaných zemědělskými družstvy. Ačkoliv někteří drobní zemědělci protestovali, nemohli nic dělat, vstup do družstva byl povinný pro všechny.

Začalo se tedy hospodařit moderním způsobem, již bez velké námahy, avšak s přispěním novodobých chemických látek s toxickým účinkem na všechny živé organismy, tedy i na lidi. Po skončení 2. světové války se začalo zkoumat masivní uplatnění dříve bojových látek v zemědělství. Svoje místo si tyto chemikálie našly v podobě pesticidů.

Nový styl zemědělského hospodaření je tedy postaven na principu boje s přírodou. Pesticidy používané v zemědělství jsou každý rok podrobovány výzkumy, některé chemikálie se zakazují používat, ale zároveň s tím přichází na trh řada dalších chemikálií. Nákup pesticidů je pro drobné zemědělce i pro velké zemědělské podniky významnou nákladovou položkou. A právě kvůli velké finanční zainteresovanosti firem vyrábějících a dodávajících pesticidy nikdy nevznikne snaha z vládnoucích sektorů pro změnu zajetého systému. Tato změna musí vyvstat od lidí v podobě změny životní filozofie, a tím i nákupních rozhodování.

Související produkt
BIO Mladý ječmen, sušená šťáva 200 g
Naturalis / 765 Kč
Sušená šťáva z mladého ječmene je ideální na přípravu nápoje nebo ho můžete přidat do kaší apod.
Detail produktu