Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Eko protesty: co už není v pořádku

zdroj: Shutterstock

Ekologické protesty se staly jedním z nejvýraznějších fenoménů současné společnosti. Lidé po celém světě se spojují ve snaze chránit životní prostředí a upozornit na naléhavost otázek spojených s klimatickými změnami, znečištěním a ničením přírody. I když většina aktivistů přistupuje k těmto otázkám mírumilovně, někteří se uchylují i k extrémnějším projevům, což vzbuzuje kontroverze a někdy i odpor. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak to dnes ve světě je!

Pokojné protesty

V rámci ekologických protestů se po celém světě konají masová shromáždění a pokojné protesty. Aktivisté z takových organizací pořádají akce podporující ochranu klimatu, snížení emisí skleníkových plynů a zachování biodiverzity. Mezi největší a společensky nejznámější organizace patří například Greenpeace, Fridays for Future nebo Extinction Rebellion. Tyto umírněnější organizace kladou důraz především na otevřený dialog a vzdělávání jakožto klíčové nástroje pro dosažení změn ve společnosti. Pořádají workshopy, semináře a přednášky, které informují veřejnost o klimatických změnách, biodiverzitě a udržitelném životním stylu. Cílem je vytvořit informovanou společnost, která rozumí naléhavosti environmentálních problémů. Tyto organizace také aktivně hledají možnosti spolupráce s firmami a vládními úřady, spolupracují s obchodními subjekty na vytváření udržitelnějších obchodních modelů a s vládními institucemi na formulaci a prosazování ekologicky přátelských politik. Krom toho ale mohou být aktivní i v odhalování tzv. "greenwashingu", kdy firmy nebo organizace prezentují své činnosti jako ekologické, zatímco ve skutečnosti nepřijímají účinná opatření k ochraně životního prostředí. Často to dělají řetězce s takzvanou "fast-fashion", které dají na své výrobky cedulku "eko", i když to vůbec neodpovídá postupu, jakým byly jejich produkty vytvořeny.

Když protesty překračují hranice

I přes mírové úsilí většiny ekologických aktivistů se někteří jednotlivci nebo skupiny rozhodnou přistoupit k extrémnějším činům. Tyto činnosti zahrnují úmyslné poškozování technologických zařízení nebo infrastruktur, které jsou spojeny s průmyslovou činností, která má negativní dopad na životní prostředí. Například v některých případech aktivisté ničili vědecké zařízení, které provádělo výzkum geneticky modifikovaných organismů. Takové aktivity vyvolávají velké kontroverze i uvnitř ekologických hnutí. Zatímco někteří aktivisté mohou sdílet frustraci a zoufalství, které pociťují vůči nečinnosti a přehlížení environmentálních problémů, většina zdůrazňuje, že tyto akce jsou kontraproduktivní a škodí celkovému cíli hnutí. Kromě sabotáží a vandalismů jsou také mezi radikálnějšími odvětvími aktivistů časté takzvané blokády. Blokády dopravy jsou extrémním prostředkem, kterým se aktivisté snaží upoutat pozornost. Taktika zahrnující blokádu silnic, mostů, náměstí či zalité končetiny v asfaltu má za cíl vyvolat naléhavý pocit krize a zvýšit povědomí o životním prostředí. Nicméně, tato opatření vedou k rozporům a rozhořčením, spíše než k čemukoliv jinému. Tyto aktivity jsou většinou považovány za neakceptovatelné a vedou akorát k ostrému odsouzení ekologických aktivistů ze strany veřejnosti.

Reakce ostatních aktivistů a veřejnosti

Velké množství ekologických aktivistů se distancuje od extrémních projevů a zdůrazňuje význam mírového protestu a dialogu. Tito aktivisté tvrdí, že ekologická hnutí jsou lépe vnímána, když jsou založena na faktech, vědeckých důkazech a konstruktivním dialogu. Sabotáže a ničení majetku, podle nich, pouze poškozují pověst ekologických hnutí. Proto vzhledem k extrémním projevům, které se čas od času na nějakém happeningu objeví, se mnoho významných ekologických organizací a aktivistů snaží od těchto akcí a skupin distancovat. Tím si chtějí zachovat důvěryhodnost ekologického hnutí a zabránit ztrátě podpory ze strany veřejnosti. Ekologické protesty, i když jsou někdy nezbytným prostředkem a hybatelem k upozornění na ekologické problémy, musí najít rovnováhu mezi tím, co je ještě prospěšné a co už dobré věci uškodí. Extrémní projevy mají totiž často krátkodobý dopad, krátkodobé vzplanutí, po kterém se časem dostaví akorát pachuť a ztráta podpory veřejnosti. Důležité tedy je, aby ekologická hnutí a jejich aktivisté nezapomínali na svůj primární cíl a nenechali se strhnout vášnivými radikálními projevy na úkor dobré věci.