Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Bachovy květové esence podle skupin – PŘEHNANÁ STAROST O DRUHÉ

Bachovy květové esence podle skupin – PŘEHNANÁ STAROST O DRUHÉ zdroj: biooo.cz - Mája Ráblová

V posledním díle seriálu o skupinách Bachových esencí vám přinášíme esence, které pomohou s přílišnou starostí a péčí o druhé a která většinou vyústí v přehnané nároky, tvrdost a netoleranci vůči ostatním.

JAK FUNGUJÍ BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

V každé ze 38 lahviček najdete jednu bylinu/květ, která nám pomáhá přehoupnout se přes konkrétní emoční slabost. Nezbaví nás toho, co nám dělá potíže, ale vibrace rostlin nám pomohou, abychom se se situací sami a s vnitřní silou konečně vypořádali. Dr. Bach je pro jednoduchost rozdělil do sedmi skupin po sedmi různých emocích, vlastnostech. Najdete zde popis jak negativního stavu, kdy s danou emocí neumíme nakládat, tak pozitivního stavu, kdy naopak umíme zacházet se sebou a se svojí vnitřní silou. My vám přinášíme první z nich, a tou je skupina strach.

Chicory

Čekanka obecná je známá česká bylina, která má krásnou modrou barvu. Tato její krása se ale dá obdivovat jen tam, kde vyrostla, neboť ve váze poměrně rychle vadne. Jakým způsobem působí na psychiku?

Jako matka dáte svým dětem všechno, všechno! A ony jsou nakonec tak nevděčné. Vůbec si neváží toho, že jste se o ně roky poctivě starala, vstávala k nim, chystala jim svačiny, byla jim vždycky nablízku, když to potřebovaly, a ony vám to teď nevrací. Měly by se přece o vás postarat a být vám neustále nablízku, jako jste bývala vy. Nebo snad ne?

Lidé typu chicory praktikují opičí lásku, dávají pouze za něco. Svou přehnanou péčí a starostlivostí, která může na první pohled vypadat láskyplně, svým okolím neustále manipulují a nenechají jim vlastní prostor. Když jim něco odmítnete, budou to vnímat jako obrovskou křivdu, ze které se jen těžko vzpamatovávají, i když je to poprvé, co se něco takového za dlouhá léta stalo.

Ve zkratce: dává pouze za něco, očekává od ostatních to samé pod rouškou láskyplné starostlivosti.

Co umí: láskyplná péče o druhé bez potřeby dostat něco nazpět.

Vervain

Sporýš lékařský neboli verbena se vyznačuje přílišným nadšením pro novou věc, nový směr nebo myšlenku. Od dobrého úmyslu se lehce sklouzne k fanatismu, kdy jsme přesvědčeni jen o své pravdě, nepřijímáme žádný jiný názor. Poměrně velkou část energie a našeho úsilí věnujeme vnucování ostatním, že by měli žít tak či onak, protože jen to jim zajistí zdraví a spokojenost. Pokud to okolí odmítne pro nezájem či nedůvěru, cítíme se vnitřně ukřivdění. Po nějakém čase u těchto lidí většinou nastoupí únava, protože nejsou sami se sebou a se svou vnitřní pravdou harmonicky ztotožněni a potřebují ostatní, aby jim asistovali.

V pozitivním potenciálu vidíme celou záležitost s nadhledem a vědomím, že i když má daná věc nějaká pozitiva, nemusí sedět každému, a proto necháváme druhým prostor pro jejich vlastní volby a řešení svých situací.

Ve zkratce: fanatické prosazování nějaké myšlenky či směru.

Co umí: navrátit dotyčného k realistickému pohledu a toleranci vůči jiným směrům.

Vine

Vinná réva je esencí diktátorských a velice dominantních typů. Oproti jiným esencí, vine nemá kontakt se svými vnitřními pocity či emocemi. Vše, co vykonává, je v zájmu dobra celé společnosti, proto je schopný, někdy i doslova, jít přes mrtvoly, protože mu jeho svědomí nic neříká, žádné špatné pocity nemá. Očekává, že ho budou všichni následovat a podporovat v jeho úsilí, protože je to přece otázka všech. Pokud někdo odmítne a rozhodne se jít svou vlastní cestou, vybuchnou velkým vztekem.

Ve zkratce: tvrdé dosahování cílů, které se tváří jako zájem všech zúčastněných.

Co umí: místo vládnutí a nařizování umí dotyčný vést a s tolerancí otevírat nové směry.

Beech

Buk lesní, jak známo, má jedno z nejtvrdších dřev, je málo pružné, ale výhřevné. Lidé typu beech jsou kritičtí ve všem a ke všem. Sami vypadají, jako by byli z kamene, a nikomu nic neodpustí. Jsou arogantní, trvají na svých názorech a postojích, ve svých ideálech jsou neoblomní a málokdo jim může vyhovět či stačit.

Hlavním přínosem této esence je tolerance. Naše vnitřní vyrovnanost nám zajistí, že nás nerozhodí nedostatky druhých, budeme je chápat a budeme je schopní podpořit tak, že to bude ku prospěchu oběma stranám.

Ve zkratce: přílišná kritika ke všem nedostatkům, vysoké ideály.

Co umí: schopnost vyrovnat se se světlou i stinnou stránkou věci s nadhledem.

Rock water

Voda z léčivých pramenů má vysokou energetickou hodnotu sama o sobě. Člověk, který by tuto esenci využil, je někdo, kdo má také vysoké morální zásady, podle kterých se přesně řídí a nedovolí si ani malinké selhání. Oproti typu beech, rock water je přísný a tvrdý především sám na sebe. Málokdy takový člověk prožívá v životě radost, jednoduše na takové blbosti nemá čas, potřebuje totiž dostát svým ideálům. A to není sranda! Snaží se takový být hlavně kvůli ostatním, kterým chce jít příkladem, nijak nepotřebuje, aby to ostatní po něm opakovali. To je zase rozdíl od typu vervain, který nutí okolí, aby ho následovalo, jinak svou energii a zájem ztrácí.

V dnešní době se tato tendence může odrážet ve tvrdosti a dominanci mladých lidí, kteří kvůli nárokům společnosti tomuto chování podlehnou.

Ve zkratce: rigidní člověk vysokých morálních hodnot, které za každou cenu dodržuje.

Co umí: uvolnit tak, že tyto vysoké hodnoty budou dotyčnému ku prospěchu a budou jeho kvalitou, ne naopak. Umíme přijmout do svého života radost.