Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Rok 2018 ve znamení zemského Psa

Rok 2018 ve znamení zemského Psa V roce 2018 bude hlavním tématem naše podvědomí. Znamení Psa symbolizuje energetickou transformaci vědomí.
Iva Lhotská
5,0 5
5

Rok 2018 ve znamení zemského Psa zdroj: unsplash.com

Dnem 16. února 2018 vstupuje podle čínského horoskopu do svého znamení zemský Pes. Ten potrvá až do 4. února 2019. A proč začíná až v únoru? Čínský kalendář se totiž řídí lunárními fázemi. Co za energie můžeme tedy v tomto roce očekávat?

Protože je Pes znamení velmi etického a idealistického založení, rok 2018, který je právě pod nadvládou tohoto zvířete, nám přinese zvýšenou sociální povědomost a také zájem u méně mocných lidí ve společnosti. Veškeré tendence braní budou vystřídány zvýšeným dáváním, štědrostí, nezištností a šlechetností. I my budeme snáze rozlišovat, co je dobré a co špatné. Pokud jste se narodili ve znamení, které má energie blízké znamení Psa, bude pro vás tento rok velmi příjemný. Jen tak pro zajímavost: Pes si dobře rozumí s Krysou, Buvolem, Tygrem, Zajícem, Hadem, Koněm i Vepřem. Tak si zjistěte, pokud to nevíte, v jakém čínském znamení jste se narodili.

Letos bude naším hlavním tématem podvědomí. Na energetické úrovni budeme skutečně lépe rozpoznávat, kdo je doopravdy naším spolehlivým přítelem a je nám ve všech směrech příznivě nakloněn. Pes v sobě skrývá ochranitelskou a přátelskou sílu, ale zároveň umí pěkně vycenit zuby, případně i kousnout, když je to potřeba. Jaké energie sídlí v našem podvědomí, takovým způsobem se odvíjí i náš život. A ve smyslu kolektivního podvědomí je celá záležitost ještě povýšena. To znamená, že jaké záležitosti jsou uloženy v kolektivním podvědomí, taková je také situace ve společnosti. A to už nemluvím o našem nevědomí, jež je součástí mysli obsahující emočně bolestivé vzpomínky, které jsme raději vytěsnili...

V předešlém roce panoval pracovitý, pečlivý a poctivý ohnivý Kohout, který si uměl velice dobře zamést před vlastním prahem. Ten nás měl připravit na docela živý a na události štědrý rok zemského Psa. V tomto roce se totiž budeme muset pořádně vypořádat s odpadem, který dosud přebývá v našem individuálním a samozřejmě i kolektivním podvědomí.

Co symbolizuje znamení zemského psa?

Znamení Psa symbolizuje energetickou přeměnu nevědomých a nezvládnutých myšlenek na vědomé a ovládnuté. Jestliže se odehraje transformace vědomí, náš vnitřní vlk se v podstatě stane ochočeným psem. Pes je navíc symbolem věrnosti a bojuje za spravedlnost pro všechny. Ovšem pozor! Pes a vlk, ačkoli jsou oba psovitými šelmami, mají rozdílné charaktery. A právě o tom bude tento nový čínský rok. Může dojít k různým vyhroceným situacím ohledně duality a také k nejrozmanitějším odhalením či konfrontacím.

Polarita se v tomto období skutečně bude docela dost řešit. Je to i z toho důvodu, že z hlediska numerologického je rok 2018 v součtu dvojka. Většina populace zatím "jede" v dualitě, ale už se nám všem postupně blýská na lepší časy. V numerologii se totiž pracuje i s povýšeným, mystickým číslem 11, které má zvláštní specifika a je už určitou nadstavbou. V podstatě se jedná o mistrovské číslo vesmírného nadvědomí. Kdysi dávno jsme se rozpojili, abychom se znovu mohli spojit!

Protože je Pes spojen s optimismem, můžete očekávat, že se dořeší různé, třeba i dlouho se táhnoucí záležitosti. Ve spoustě věcech dojde k tzv. přepólování a my vzhledem k tomu, že je Pes skutečně spíše veselý a nad věcí, než smutný a melancholický, zažijeme možná až někdy překvapivé štěstí. Bude však třeba poněkud zpomalit a uchopit nejednu věc do svých rukou. Také nám pomůže, když energii Psa konkrétně nasměrujeme. Co je tím míněno? Zemský Pes potřebuje konkrétní plány, a když pak budete ještě dělat konkrétní kroky v uskutečňování těchto dlouhodobějších záměrů, Pes poběží vpřed a bude vám přinášet hmatatelné výsledky. Pokud mu ovšem nedáte směr a cíl, můžete se potýkat s roztěkaností a následnou rozmrzelostí.

Rok 2018 ve znamení zemského Psa

Pes nemá rád přízraky

Pes má zvýšenou citlivost a mnohdy má vidiny, což nemá moc rád. V tomto roce se to může týkat odhalení všelijakých podvodů a zamlčování, zejména v oblasti politiky. Většina nečestného jednání a skrytých piklí bude tedy odkryta. I my bychom měli být neustále ve střehu, protože machinace a podobné kejkle bývají spojeny s manipulací. Dávejme si pozor na dogmata, lákání a násilné přesvědčování v souvislosti s kontroverzními tématy. Prostě a jednoduše: Nenechme se nachytat na švestkách! Také je lepší se nedívat na zprávy v televizi, které jsou plné agrese a manipulace. Raději bychom si měli žít svůj vlastní život a pracovat na sobě. Jedině odspodu může dojít k opravdové a dlouhodobé změně! Pes je velký bojovník, tak nás v našich snahách posílí.

Věrnost a vděčnost Psa se bude projevovat ve všech podobách. Zejména bude ochráncem v rodině. Projevíme větší zájem ztotožňovat se se svými bližními, rodinou či dokonce rodem a rodným krajem. Budeme více toužit po lidské sounáležitosti, spokojenosti osobní i v celé společnosti. Vždyť si všichni přejeme svobodu a zároveň s ní propojenost a jednotu.

V roce 2018 budeme více vyhledávat naše kulturní kořeny a směřovat k slovanským tradicím. Předpovědi pro Českou republiku i Slovensko jsou poměrně plné optimistických vyhlídek. Už jen z toho důvodu, že naše země nikdy nezabírala cizí území, ale my jsme většinou byli tím, kdo byl okupován. To znamená, že karmicky nejsme tolik zatíženi. Práce však máme každý sám na sobě dost! Takže buďme pokud možno v klidu a nenechávejme si vnucovat jakýkoliv strach. Neustále vyrovnávejme a bude se nám lépe žít.

Rok 2018 ve znamení zemského Psa

Jaké má pes vlastnosti?

Pes jako reprezentant dalšího čínského lunárního roku je znamením aktivity. Svou jednoznačností patří k nejsympatičtějším znamením v čínském zvěrokruhu. Jedná se o věrného přítele a strážce, který má neomylný instinkt rozeznat přítele od nepřítele a schopnost chránit obětavě všechny hodnoty domu, ať už se jedná o ty materiální nebo duchovní. Pes je jako stvořený pro svého pána, dominantního partnera, kterému se celý odá. Bohužel se stále cítí nedoceněný. Ovšem když má pocit, že za svou oddanost nezíská odměnu, dokáže být pěkně vzdorovitý a dokonce zatvrzelý.

Pokud pro něj má člověk pochopení, určitě se mu to vyplatí. Když psovi ubližujete, většinou se uzavře a s vyčítavým pohledem odejde do ústraní. Člověk zrozený ve znamení Psa má neuvěřitelně velké množství vlastností. Dokáže být velmi vstřícný, ale k těm, kdo nepatří do jeho úzkého okruhu, může být nepřátelský. Umí se tvářit nevšímavě, leccos odsoudí právem či neprávem. Pes je dost nejistý. Může působit chladnokrevně, ale je to jen zdánlivé. Svým pánům je skutečně věrný. Oplývá poctivostí a jako přítel je nesmírně spolehlivý. Umí skvěle naslouchat, lépe než mluvit, ovšem je nadprůměrně inteligentní. Když už něco řekne, vždycky to má hlavu i patu.

Pes je velkorysý, obětavý a věc, o které je přesvědčen, že za to stojí, může obhajovat až do krajnosti. Svého protivníka často přinutí k útěku svou zuřivostí. Pes umí zůstat chladnokrevný a ve střehu v jakékoli situaci, ale vždy instinktivně vycítí, kdy je třeba zasáhnout, aby ochránil toho, koho má rád. Kromě černé a bílé nezná jinou alternativu. Ovšem tato přísná kritéria uplatňuje i na sebe. Pokud Pes nabude vlastnictví, dovede být velkorysý a štědrý. Jestliže máte za přítele člověka ve znamení Psa, našli jste nedocenitelný poklad. Pes je ochoten kdykoli pomoci. Je tvrdý, houževnatý a má nesmírnou výdrž. Snáší i velké potíže. Díky všem svým vlastnostem je skoro vždy milován a považován za člena rodiny.

Co nás tedy v roce pod vládou Psa čeká a nemine?

Budeme se muset naučit ovládat svou vůli a pracovat se svou myslí. V roce zemského Psa se nejspíše více zamyslíme nad životními hodnotami a uvědomíme si, že moc peněz není nekonečná. Velké množství lidí bude volit samostatnost a soběstačnost. Budeme tak trochu bádat nad tím, proč občas míváme pocity nejistoty a z jakého důvodu se necháváme tyranizovat.

Pes je symbolem přátelství, šlechetnosti, odvahy, laskavosti, poctivosti, nesobeckosti, velkomyslnosti a upřímnosti. Sálá z něj nezdolná životní síla a inteligence. A protože má toto zvíře velice dobrý čich na všechno, umožní nám včas intuitivně reagovat na nabízené možnosti. Když budeme kromě poctivé práce dostatečně odpočívat, najdeme si chvíle pro své blízké a budeme plni tvořivosti a činorodosti, určitě se nám dobře povede.

V roce 2019 na energii Psa naváže znamení zemského Vepře, které je upřímné, bezstarostné a spolehlivé, přinese nám velmi příznivou atmosféru, svobodu, ohleduplnost a hojnost. Pomůže nám tak úspěšně dokončit celý cyklus dvanácti zvířat podle čínského zvěrokruhu. Tak se máme na co těšit. :-)