Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Bachovy květové esence podle skupin: STRACH

Bachovy květové esence podle skupin: STRACH Bachovy esence na strach jsou vhodné pro ty, kteří trpí přehnanými strachy o své blízké, budoucnost, neopodstatněné situace nebo se potýkají s náhlými stavy paniky, ale neví, co s tím.
Barbora Křížová
5,0 5
13

Bachovy květové esence podle skupin: STRACH zdroj: biooo.cz - Mája Ráblová

Přinášíme vám seriál o Bachových květových esencích. Jistě většina z vás už o nich někdy slyšela, někdo už je také vyzkoušel. Bachovy květové esence působí především na naše emoční tělo, na psychiku. Jedná se o jeden z nejjemnějších léčebných systémů. Buď pomohou, nebo se nestane nic. Nemají žádné kontraindikace ani reverzní projevy, mohou vám pouze pomoci a ulevit.

Jak fungují Bachovy květové esence

V každé ze 38 lahviček najdete jednu bylinu/květ, která nám pomáhá přehoupnout se přes konkrétní emoční slabost. Nezbaví nás toho, co nám dělá potíže, ale vibrace rostlin nám pomohou, abychom se se situací sami a s vnitřní silou konečně vypořádali. Dr. Bach je pro jednoduchost rozdělil do sedmi skupin po sedmi různých emocích, vlastnostech. Najdete zde popis jak negativního stavu, kdy s danou emocí neumíme nakládat, tak pozitivního stavu, kdy naopak umíme zacházet se sebou a se svojí vnitřní silou. My vám přinášíme první z nich, a tou je skupina strach.

Aspen

Bachova esence Aspen, českým ekvivalentem topol osika, je první esencí ze skupiny strach. Na češtině je krásné, že nám svými slovy a názvy sama napoví, na co je dotyčná bylina vhodná, když si zrovna nemůžeme vzpomenout. Jistě si taky vybavíte slovní spojení „Třese se jak osika“. Lístky osiky se totiž třesou i v tom nejmenším vánku. A to je to nejlepší přirovnání k lidem, kteří tuto esenci potřebují. Jejich největším nepřítelem je strach. Strach z čehokoliv, nedefinovatelná úzkost, která je provází životem takřka neustále. Pro jejich okolí to může být značně náročný postoj, protože tito lidé vidí smůlu a neštěstí úplně ve všem. Někdo by je nazval věčnými pesimisty, někdo škarohlídy, někdo těmi, kdo neustále malují čerty na zeď. Takový člověk se není schopen otevřít situaci, životu a postavit se překážkám s důvěrou v sebe sama a v život. Charakterizovat je můžou věty typu „co když se stane tohle, co když se zvrtne tamto...“. Ranní autobus určitě bude mít zpoždění, jako na potvoru na ně určitě nezbude žádné volné místo, šéf bude mít hned ráno špatnou náladu a určitě jim vyčte to, čeho se bojí už od minulého týdne. Strach v tomto případě nemá žádnou konkrétní podobu, jako choroba prorůstá všemi činnostmi v životě a ovlivňuje jejich jednání. Dotyčný necítí lehkost a radost, jednoduše mu to jeho mysl nedovolí, za vším je totiž problém a nějaký háček, který určitě čeká právě na něj. Největším nepřítelem tady ovšem není strach jako takový, strach máme občas všichni, důležité ovšem je, jaký postoj k němu člověk zaujme, jak se k dané situaci postaví. Lidé typu Aspen na základě svých předtuch nejednají, oni jen čekají, až se stanou a pak je komentují slovy: „Vidíte, já to říkala.“ Bachova esence Aspen neodstraní strach z našeho života jak mávnutím kouzelného proutku, ale naučí nás s tímto strachem pracovat. V pozitivním potenciálu jsme schopni následovat své vnitřní vedení a řídit se jím i v náročných situacích, zároveň jsme si plně vědomi své síly a máme důvěru, že i když se nám něco postaví do cesty, tak to nějak zvládneme. Strach pak slouží jen k tomu, abychom zbystřili a aktivně se začali podílet na vývoji budoucích událostí s tím, že nám nijak neblokuje prožívání života a jeho radostí.

Ve zkratce: nedefinovatelný strach z neštěstí a smůly v jakékoliv životní situaci.

Co umí: naše vnitřní vedení nám pomáhá aktivně předejít nežádoucím situacím a nijak nebrání prožívat život naplno a v radosti.

Mimulus

Tato Bachova esence Mimulus je na rozdíl od předchozí koncipovaná na strachy konkrétní z konkrétních denních situací. V češtině se pak nazývá kejklířka skvrnitá. Jedná se o strach ze situací, o kterých víme, že nás pravidelně vyvádí z rovnováhy. Tento strach umíme pojmenovat a víme, odkud pramení. Může jít o strach ze zubaře, z pohovoru, ze zkoušky, z bouřky. Můžeme mít trému mluvit před lidmi. Kejklířka v tomto případě napovídá svým zjevem. Jedná se o jasně žluté květy s rudými skvrnami. Podobně jako člověk typu Mimulus. Jeho jasné jednání a postoje jsou dočasně zastřeny strachem. Jako někdo, kdo bezpečně umí naučenou látku, ale u zkoušky dostane trému, začne rudnout a koktat a nedostane ze sebe kloudné slovo. Tato esence nám pomůže jednat adekvátně v rámci přítomného okamžiku a ne na základě našeho strachu. I když víme, že budeme u zkoušky nervózní, nenecháme se tím pohltit a naučenou látku předneseme. Budeme jednat na základě naší síly a strach už nebude ten, kdo ovládne situaci. Mimulus nám může pomoci i u dlouhodobě zakořeněného strachu – fobii. Takového strachu, např. ze psů, si budeme vědomi, ale budeme schopni být v přítomnosti psa, aniž bychom u toho pociťovali nějaký velký strach nebo nutkavá jednání.

Ve zkratce: konkrétní strach z konkrétní situace, která má svůj začátek i konec. Strach umíme pojmenovat a jsme si ho vědomi.

Co umí: místo strachem se budeme řídit vlastní vnitřní silou a nenecháme se strachem pohltit. Už nás nebude ovlivňovat.

Red chestnut

Bachova esence Red chestnut, neboli červený kaštan, je výborná esence pro ty, kteří mají až přehnané obavy o své blízké. Myslíme si, že strachem o ně jim dáváme najevo svou lásku a péči. Opak je zde pravdou. Strach v jakékoliv podobně je destruktivní a ke správnému vývoji v životě nepomáhá (pokud ovšem neslouží k tomu, abychom pomocí něj v sobě překonali určité postoje). Strachem dáváme najevo svou nedůvěru a nedostatek své vlastní vnitřní síly. Podvědomě tušíme, že my bychom v takové situaci pociťovali obavy a očekávali potíže, proto se snažíme naše blízké toho vyvarovat. Našim blízkým ale tento postoj nijak nepomůže. Rozhodně při něm nepociťují lásku, ale naopak určité hranice a okovy, které se jim věší na paty a se kterými se následně špatně jedná. Přehnaným strachem své blízké jen blokujeme od dalších kroků a snahy něco nového vyzkoušet. Našim blízkým nejvíce pomůžeme, pokud jim budeme věřit a poskytneme jim na jejich cestě podporu a rady zkušenějšího bez toho, aniž bychom na ně přenášeli své strachy. Ty totiž souvisí pouze s našimi životy a našimi nezpracovanými zkušenostmi. Strach není láska. Pokud nám dotyčný vyhoví a zařídí se podle nás, co se stane? Strach budou mít oba dva, aniž by si vyzkoušeli, že se třeba není vůbec čeho bát. A osoba, která ho vyvolala, se bude cítit jistější, uleví se jí, bude mít najednou více energie. Takový strach je jednou z forem energetického upírství. Jistě se vám vybaví nejedna dcera nebo syn, kteří jsou bombardováni častými telefonickými hovory od svých rodičů, jestli už jsou na místě, jestli je všechno v pořádku, jestli je přijdou brzy navštívit atp., a kteří se cítí vyčerpaní takovou pozorností svých rodičů. Jedná se vlastně o manipulátory, protože se se svým strachem neumí vypořádat sámi, a tak k tomu využívají své okolí. V lepším případě s takovým rodičem ratolest přestane komunikovat, aby si zachovala svoji svobodu a zdravý rozum, v horším se nechá lapit do sítí nejistoty. Pozitivní potenciál červeného kaštanu je o důvěře a pomoci, když to blízcí potřebují, ale jinak jim necháváme dostatečný prostor pro vlastní vývoj a chyby a svoje strachy si necháme pro sebe, protože s našimi blízkými nijak nesouvisí. Esence je vhodná i pro lidi, kteří se dlouhodobě starají o nemocného a hrůzné vize budoucnosti jim už přerostli přes hlavu.

Ve zkratce: přílišná obava a úzkost o životy a dobro našich blízkých, kterou mylně považujeme za láskyplný projev.

Co umí: našim drahým poskytneme pomoc a podporu, když to potřebují. Nezahlcujeme je našimi strachy a máme důvěru v jejich jednání i důvěru v ně samotné.

Rock rose

Devaterník penízkovitý, jak se tato esence nazývá, je vhodná na náhlé stavy paniky a hrůzy. Ať už se jedná o dopravní nehodu, nemoc nebo jakoukoliv jinou životní situaci, která nás zaskočí, devaterník pomáhá udržet si jasnou hlavu a jednat racionálně. Může se stát, že vás neznámá situace zaskočí natolik, že lidově řečeno ztratíte hlavu. Pod stavem paniky člověk jedná úplně neočekávaně, může zoufale plakat, plést si posloupnost událostí nebo bezcílně bloumat prostorem a ztratit smysl pro orientaci. Panický stav nás ovšem může zastihnout i pouze v rámci naší mysli, může jít o panický strach z budoucnosti, ze smrti, ze vztahu, z uskutečněných snů. Jedná se ale pouze o představy, které nás úplně ochromí a zakalí jasné uvažování. Podobné stavy můžou popadnout studenty před maturitou, ale i někoho, kdo si přesně všechno naplánoval a nenadálá malá odchylka od plánu ho natolik vyvede z konceptu, že začne zmatkovat a jednat tak, jak původně vlastně nechtěl. Esence Rock rose pomáhá se na všechny tyto situace podívat reálně a najít opět pevnou půdu pod nohama, s odstupem vůči našim emocím. I v náhlých situacích pak budeme oporou pro ostatní, budeme jednat v klidu a s nadhledem.

Ve zkratce: při náhlých a nečekaných stavech paniky, kdy ztrácíme zdravý rozum a úsudek.

Co umí: náročnou situací projdeme s klidem a s nadhledem, s jasnou myslí, jsme oporou pro ostatní.

Cherry plum

Bachova květová esence Cherry plum, jakožto slíva třešňová, nám pomáhá při vypjatých emočních stavech, kdy máme strach, že nám „přeskočí“ a my začneme jednat v amoku. Je to strach ze síly a intenzity našich vlastních emocí, ale především se jedná o strach ze ztráty kontroly nad sebou samými. Můžeme se bát, že náš výbuch bude natolik silný a intenzivní, že budeme muset porušit zákon, etická pravidla nebo morálku. Máme pocit, že emocí bude tolik, že se normálním projevem nemohou všechny najednou prožít a zpracovat. Do takové situace se často dostanou lidé, kteří drží své emoce a pocity pod pokličkou a jednají hlavně podle své hlavy a rozumu. Emoce jsou totiž energetickým projevem a jako takové nemizí, jen se můžou přeměňovat v něco jiného. Jejich ignorováním si pak jen ubližujeme, protože to stejně budeme muset řešit později. Potíže se mohou objevit v oblasti fyzické, kdy se dlouhodobě nezpracované emoce ukládají v podobě bolesti v nervovém, hormonálním a imunitním systému, nebo se mohou objevit v oblasti psychické, kde se projevují právě náhlými výbuchy našich potlačovaných pocitů. Do takovéto situace se hravě mohou dostat učitelky, které se celý den tváří přívětivě a mile, a s příchodem domů se konečně uvolní a začnou zpětně prožívat to, co v pravou chvíli potlačily.

Taková situace se může přihodit i běžným způsobem, kdy na nějakou situaci nezareagujeme tak, jak bychom chtěli, jak jsme to v tu chvíli cítili, ale zareagovali jsme naučeným nebo přijatelným způsobem. Ve chvíli, kdy situace pomine a my si ji zpětně začneme v hlavě přehrávat, začneme i v tu samou chvíli zuřit. Naše emoce nám tak ukazují, že jsme nezareagovali podle sebe.

Esence slívy nám pomáhá mít v souladu a harmonii jak rozum, tak naše pocity a oboje používat ve správnou dobu, protože jen harmonie na všech úrovních vytváří konečné zdraví.

Ve zkratce: obava nad ztrátou sebekontroly kvůli silným a intenzivním emocím.

Co umí: rozum a city se používají dohromady a v souladu, v přítomném okamžiku reagujeme podle sebe a tak, jak to cítíme, naše reakce nejsou v rozporu s naším vnitřním přesvědčením.