Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Děti a bachovky

Děti a bachovky Bachovky jsou velmi vhodným preparátem i pro ty nejmenší děti, ale je potřeba umět vybrat ty správné.
Renata Ježková
5,0 5
7

Přejít na sekci článku:

7 odstínů smutku

7 odstínů smutku zdroj: shutterstock.com

Edward Bach rozdělil květové esence do sedmi skupin podle toho, na jaký okruh problémů se vztahují. Dá se říct, že se jedná o bloky, které nám brání prožívat vše tak, jak bychom chtěli, které ovlivňují naše reakce a vztah ke světu a nedovolují nám být tím, kdo skutečně v hloubi duše jsme.

  • Strach - může na sebe brát mnoho podob. Může mít zcela konkrétní příčinu (esence Mimulus) nebo naopak být iracionální, kdy žádnou zjevnou příčinu neznáme (Aspen). Případně formu paniky, která bývá následkem nezpracovaných nepříjemných situací a šoků ( Rock Rose) nebo strach, že nad sebou ztratíme kontrolu (Cherry Plum). Při neadekvátním strachu o blízké osoby saháme po Red Chestnut.
  • Přecitlivělost na vnější vlivy - necháme se snadno manipulovat, nedokážeme říci Ne (Centaury), vše na nás negativně působí, máme problém se těšit ze života, případně vidíme vše z té horší stránky (Holly), nedokážeme projevit své pravé pocity a držíme bolest v sobě (Agrimony), špatně snášíme změny, neumíme se přizpůsobit nové situaci a pohnout se kupředu (Walnut).
  • Nezájem o své okolí - často, když se necítíme dobře, tak se snažíme utéci před vším (a nejčastěji sami před sebou) a tento útěk má mnoho forem, ale jedno společné - stáhneme se z aktivního dění pod záminkou vyčerpání (Olive), nostalgie a smutku po minulosti (Honeysuckle), planého řešení problémů pouze v hlavě (White Chestnut) nebo rezignace a pasivity ( Wild Rose). Případně nás přepadne náhlý záchvat deprese (Mustard) nebo unikneme do svého snového světa fantazie, denního snění a prokrastinace (Clematis). A pokud se nedokážeme poučit a nevnímáme lekci, kterou se nám život snaží přinést, situace se nám stále dokola opakují (Chestnut Bud).
  • Nejistota - společným jmenovatelem je nedostatek víry v sebe sama. Upínáme se k názorům ostatních, protože se nedokážeme sami rozhodnout (Cerato), rychle střídáme nálady a neumíme si vybrat mezi dvěma věcmi, nestojíme si za svým (Sclerantus), máme pocit, že nezvládneme ani běžné denní situace (Hornbeam), jsme snadno zbaveni odvahy a propadáme poraženeckým náladám (Gentian), ztrácíme naději a propadáme zoufalství (Gorse) a nedokážeme si vybrat a udržet svůj životní směr a záměr (Wild Oat).
  • Osamělost - se může projevovat jako snaha být stále ve středu pozornosti a nezavřít pusu (Heather), netrpělivostí a neschopností s někým spolupracovat (Impatiens) nebo pocitem nadřazenosti a citovým chladem (Water Violet).
  • Přílišná péče o druhé - nám taktéž brání v rozvíjení našeho potenciálu, protože přehnaná snaha pečovat o druhé je únikem před upřímným pohledem do zrcadla. Ale péče nemusí být jen příjemná, může na sebe vzít formu přehnané kritiky a netolerantnosti (Beech), dominance a manipulace (Chicory), přehnaného následování doktríny či přehnané disciplíny (Rock Water) nebo naopak přílišného nadšení, o kterém jsme přesvědčeni, že je naprosto správné a které nutíme ostatním (Vervain), případně touhou po moci a dominanci (Vine).
  • Beznaděj, zoufalství - propadneme se hluboko do deprese kvůli nadměrnému pocitu viny, kdy se činíme zodpovědnými za vše, co se kolem nás děje (Pine), malé sebevědomí nám brání cokoliv uskutečnit (Larch), cítíme se nehodní a nečistí fyzicky i duševně (Crab Apple), máme pocit, že jsme dosáhli dna snesitelnosti a už nemůžeme dál (Sweet Chestnut), nedokážeme vidět nic dobrého, jsme smutní a zatrpklí (Willow), máme přehnaný pocit zodpovědnosti, naložili jsme toho na sebe mnoho a ztrácíme sílu i odvahu (Elm) nebo přese všechno bojujeme až do úplného vyčerpání duševních i fyzických sil (Oak). Zoufalství může pramenit také z následků šoků a traumat, která zůstala vězet v duši (Star of Bethlehem).