Proč kupovat fair trade?

5,0 5
10

Proč kupovat fair trade?zdroj: pixabay.com

V poslední době je velmi pozitivním trendem zvyšující se nákupní zodpovědnost. Zajímá nás nejen to, z čeho je daný výrobek složen, ale také jeho ekologická stopa, tj., jak daleko trvala jeho cesta až do obchodu, kde jsme si jej koupili, a na kolik jeho doprava, ale i samotná výroba zatížila životní prostředí. Také se snažíme pořizovat produkty, které nebyly testovány na zvířatech a současně probíhajícím trendem je také snižování konzumace živočišných produktů. Víme však, v jakých podmínkách pracují lidé, kteří ty produkty vyrábějí? Jakou dostávají výplatu? Pokryje jim vůbec jejich živobytí? To vše a mnohem více řeší právě Fairtrade certifikát a celkově fair trade filozofie.

Fairtrade certifikát pak vydává německá organizace Fairtrade International, která stanovuje pravidla pro udělení certifikátu, a dodržování pravidel kontroluje společnost FLO-Cert. Udělení Fairtrade certifikátu (kromě dodržování daných pravidel), však stojí od 250 EUR až po 2800 EUR na rok, proto si jej úplně každý podnik nemůže dovolit, takže i když je třeba fair trade filozofii nakloněný a kritéria splňuje, certifikát na obalech jeho výrobků nenajdete. Proto je dobré si vždycky o firmě, jejíž produkty nakupujete, zjistit co nejvíc. Zapátrat po zemích, ve kterých vyrábí, po jejích dodavatelích a celkové firemní filozofii. Můžete pak kupovat i fair trade výrobky bez Fairtrade certifikátu.

Co je fér a co ne?

Rozdíl mezi „fair trade“ a „Fairtrade“ je ten, že „fair trade“ je označení pro samotnou filozofii, zatím co „Fairtrade“ je přímo patentovaný název certifikátu. Fair trade vychází z myšlenky, že lidé si za svou práci zaslouží dostat spravedlivě zaplaceno. Ano, to by měla být samozřejmost, bohužel to tak (nejen) v rozvojových zemích není. Mnohým pěstitelům se z prodeje výpěstků často nepodaří pokrýt ani náklady na jejich vypěstování a zaměstnanci v továrnách pracují od rána do noci, aby nakonec dostali mzdu, která jim nezaplatí potřeby ani na 1 slušný týden života.

Dalším neférovým jednáním je zaměstnávání dětí, které často pracují ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Jsou například nuceny vdechovat výpary z barev, lepidel a dalších toxických chemikálií. Pracovní podmínky nebývají u non fair trade zaměstnavatelů všeobecně dobré. Zaměstnanci musí pracovat se zastaralými pracovními nástroji, které často nesplňují bezpečnostní podmínky nebo jim nejsou poskytnuty ochranné pomůcky, jako jsou například helmy a rukavice. Rovněž je problematický odlišný přístup k zaměstnávání žen a mužů. Muži mají obecně (prozatím to platí po celém světě) vyšší platové ohodnocení a jsou také před ženami při přijímání na pracovní místo upřednostňovaní. Rozdíly v přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům nekončí jen u odlišného pohlaví, ale projevují se i napříč odlišnými rasami či náboženským vyznáním.

Za neférovým jednáním k zaměstnancům celkově stojí především vykořisťovatelské chování nadnárodních firem, které se snaží vyrábět co nejlevněji, a tak šetří jak na použitém materiálu, tak na svých zaměstnancích. Dále je problematická nedostatečná vzdělanost na straně dodavatelů (či zaměstnanců). Ti kvůli špatné informovanosti neví, jak pěstovat efektivněji nebo jak si vybrat dobrého odběratele.

Co přesně certifikát Fairtrade garantuje?

Označení Fairtrade nakupujícímu zaručuje, že drobní řemeslníci, pěstitelé i zaměstnanci dostanou spravedlivě zaplaceno. To znamená, že jejich mzda pokryje nejen jejich náklady na produkci, ale také jim postačí i k uživení rodiny. Zaměstnanci ve fairtradových podnicích mají také přesně dané pracovní podmínky, podložené smlouvou, ve které je definovaná pracovní doba a právně ošetřeny i pracovní podmínky a (alespoň) minimální mzda. K ženám i mužům je ve fairtradových firmách rovnocenný přístup, stejně jako je tomu u různých národnostních menšin.

Dětská práce je v systému fair trade kompletně zakázána. Stejně tak i nedobrovolná, otrocká práce. U fairtradových pěstitelů je navíc samozřejmostí, že se snaží o co nejvíce ekologický přístup. Certifikát Fairtrade se ale bohužel automaticky nerovná bio. To by musel být daný výrobek označen ještě navíc příslušným certifikátem, například bio, organic a další.

Fairtrade však necertifikuje jen jídlo či kosmetiku. S tímto certifikátem můžete najít opravdu různorodé výrobky, jako je například oblečení, řezané květiny, hudební nástroje, nábytek a další vybavení domácnosti, ale i třeba snubní prstýnky. Takže nemusíte mít svatbu jen vegan a ekologickou (jak je v poslední době v módě), ale i fair trade. :-) Pokud se chcete v oblasti fair trade víc angažovat, můžete se zúčastnit různých pikniků a férových snídaní, které se po celé republice pořádají. Jejich účastníci na tato setkání nosí občerstvení, které nejen splňuje podmínky fair trade, ale často bývá také i bio.

Jak se vám článek líbil?