Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Proč kupovat fair trade?

Proč kupovat fair trade? Certifikát Fairtrade zaručuje, že těm, kteří daný produkt vyrobili, byla vyplacena slušná mzda a měli dobré pracovní podmínky.
Jana Konečná
3,4 5
16

zdroj:

Česká společnost se v posledních letech začala pilně zajímat o původ potravin, které si vkládají do košíku. Čtou si nejen složení výrobků, ale řeší, jaká firma je výrobcem, jak daleko produkt cestoval k nim na pult a podobné otázky. To jednoznačně ukazuje na zvyšující se trend nákupní zodpovědnosti. Produkty netestované na zvířatech a potraviny s rostlinným základem, bez přídavku živočišné složky si pomalu získávají pevné postavení jak na regálech obchodů, tak i v srdcích zákazníků.

Co už však řeší menší skupina lidí, jsou podmínky lidí, kteří tyto produkty vyrábí. Jaká je jejich mzda? Pokryjí touto mzdou své živobytí? A co jejich děti? Dostává se jim vzdělání, zábavy, odpočinku a mají všichni střechu nad hlavou?

Vším vyjmenovaným se u nás od roku 2004 zabývá společnost Fairtrade Česko a Slovensko. Jde o nevládní neziskovku, která sdružuje organizace a fyzické osoby zabývající se podporou filosofie fair trade, tedy spravedlivého obchodu.

Fairtrade tedy vychází z myšlenky, že lidé si za svou práci zaslouží dostat spravedlivě zaplaceno.

Proč je fair trade vůbec potřeba?

Ano, pokud je práce odváděna, mzda je samozřejmostí. Bohužel země Afriky, Asie a Latinské Ameriky tento standard nesplňují.

Mnohým pěstitelům se z prodeje vypěstovaných plodin často nepodaří pokrýt ani náklady na jejich vypěstování. Zaměstnanci v továrnách a na polích pracují často od svítání do noci, aby nakonec obdrželi mzdu, která jim nezaplatí potřeby ani na 1 slušný týden života, tudíž se dostávají do začarovaného kruhu práce - malá mzda - více práce...

Další významnou veličinou tohoto kruhu je zaměstnávání dětí. Ať už na poli či v továrně, jsou nucené pracovat v naprosto nevyhovujících podmínkách. S těžkými stroji či pomůckami, v prostředí plném chemických výparů a dlouhé hodiny, bez sebemenšího odpočinku. Vinou práce většinou nenavštěvují žádné vzdělávání, nemají čas na hraní, kamarády, rodinu, život vůbec.

Pokud se na to podíváme z opačného úhlu, zjistíme, že podmínky práce v těchto zemích bývají všeobecně špatné. Zaměstnavatelé tu pracují se zastaralým vybavením. Stroje často nesplňují bezpečnostní podmínky a lidé pracují bez potřebných ochranných pomůcek. Nad tím vším se tyčí stín nadnárodních firem.

Rychlost a co nejnižší cena výroby pro ně vítězí nad lidskou důstojností.

Dalším z významných problémů je nerovnocenné postavení žen a mužů. Ti jsou po celém světě lépe platově ohodnoceni a velmi často jsou při příjmu na pracovní pozice upřednostňováni. Rozdíly v přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům nekončí jen u odlišného pohlaví, ale projevují se i napříč odlišnými rasami či náboženským vyznáním. Zaměstnanci také trpí kvůli nedostatečnému vzdělání, jenž se jim nedostalo kvůli jejich práci od útlého dětství, a nedokážou si sami zjistit výhodnost svých dodavatelů a zajistit si efektivnější postupy v práci, ať už je to na poli či v továrně.

Chci pomáhat! Jak fair trade produkty poznám?

Fairtrade certifikát vydává německá organizace Fairtrade International, která stanovuje pravidla pro udělení certifikátu. Dodržování pravidel je kontrolováno společností FLOCERT. Jde o tříletý schvalovací cyklus a i poté jsou lokálními pracovníky dělány namátkové kontroly.

Udělení FAIRTRADE certifikátu však stojí od 250 do 2 800 EUR na rok. Proto si jej nemůže dovolit každý podnik. I když vyznává tuto filozofii a splňuje všechna kritéria, certifikát na obalech jeho výrobků nenajdete. Proto je dobré si vždy o firmě, jejíž produkty nakupujete, zjistit maximum informací. Zapátrat po zemích, ve kterých vyrábí, po dodavatelích a celkové firemní filozofii. Můžete pak kupovat i fair trade výrobky bez Fairtrade certifikace.

V obchodech hledejte certifikační známku FAIRTRADE® nebo WFTO. Jedná se o Světovou fair trade organizaci. Pod tu spadají výrobky řemeslné a textilní. Tento koncept je starší, filosoficky příbuzný.

Pro rok 2019 bylo sloganem zvoleno: „Děti by neměly pracovat na polích, ale na svých snech“. My všichni můžeme plnit sen o lepších a férovějších podmínkách pro děti a nejen je. Uvědomělým nákupem a rozvážným výběrem potravin a produktů můžeme malými, ale stabilními, krůčky napomoci změně ve světě. Rozličné aktivity, které vedou k upozornění na tyto problémy a šíření informovanosti skrze společnost, mohou pomoci urychlit plnění rozvojových cílů, ale hlavně těch dětských snů!

Drobné lexikální okénko

Fairtrade - znamená systém pravidel organizace Fairtrade International

fair trade - myšlenka (hnutí, koncept) obecně

FAIRTRADE® - pokud myslíme certifikační známku

Co přesně certifikát Fairtrade garantuje?

Označení Fairtrade nakupujícímu zaručuje, že drobní řemeslníci, pěstitelé i zaměstnanci dostanou spravedlivě zaplaceno. To znamená, že jejich mzda pokryje nejen jejich náklady na produkci, ale také jim postačí i k uživení rodiny. Zaměstnanci ve fairtradových podnicích mají také přesně dané pracovní podmínky, podložené smlouvou, ve které je definovaná pracovní doba a právně ošetřeny i pracovní podmínky a (alespoň) minimální mzda. K ženám i mužům je ve fairtradových firmách rovnocenný přístup, stejně jako je tomu u různých národnostních menšin.

Dětská práce je v systému fair trade kompletně zakázána. Stejně tak i nedobrovolná, otrocká práce. U fairtradových pěstitelů je navíc samozřejmostí, že se snaží o co nejvíce ekologický přístup. Certifikát Fairtrade se ale bohužel automaticky nerovná bio. To by musel být daný výrobek označen ještě navíc příslušným certifikátem, například bio, organic a další.

Fairtrade však necertifikuje jen jídlo či kosmetiku. S tímto certifikátem můžete najít opravdu různorodé výrobky, jako je například oblečení, řezané květiny, hudební nástroje, nábytek a další vybavení domácnosti, ale i třeba snubní prstýnky. Takže nemusíte mít svatbu jen vegan a ekologickou (jak je v poslední době v módě), ale i fair trade. :-) Pokud se chcete v oblasti fair trade víc angažovat, můžete se zúčastnit různých pikniků a férových snídaní, které se po celé republice pořádají. Jejich účastníci na tato setkání nosí občerstvení, které nejen splňuje podmínky fair trade, ale často bývá také i bio.