Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Proč kupovat fair trade?

3,4 5
16

zdroj:

Česká společnost se v posledních letech začala pilně zajímat o původ potravin, které si vkládají do košíku. Čtou si nejen složení výrobků, ale řeší, jaká firma je výrobcem, jak daleko produkt cestoval k nim na pult a podobné otázky. To jednoznačně ukazuje na zvyšující se trend nákupní zodpovědnosti. Produkty netestované na zvířatech a potraviny s rostlinným základem, bez přídavku živočišné složky si pomalu získávají pevné postavení jak na regálech obchodů, tak i v srdcích zákazníků.

Co už však řeší menší skupina lidí, jsou podmínky lidí, kteří tyto produkty vyrábí. Jaká je jejich mzda? Pokryjí touto mzdou své živobytí? A co jejich děti? Dostává se jim vzdělání, zábavy, odpočinku a mají všichni střechu nad hlavou?

Vším vyjmenovaným se u nás od roku 2004 zabývá společnost Fairtrade Česko a Slovensko. Jde o nevládní neziskovku, která sdružuje organizace a fyzické osoby zabývající se podporou filosofie fair trade, tedy spravedlivého obchodu.

Fairtrade tedy vychází z myšlenky, že lidé si za svou práci zaslouží dostat spravedlivě zaplaceno.

Proč je fair trade vůbec potřeba?

Ano, pokud je práce odváděna, mzda je samozřejmostí. Bohužel země Afriky, Asie a Latinské Ameriky tento standard nesplňují.

Mnohým pěstitelům se z prodeje vypěstovaných plodin často nepodaří pokrýt ani náklady na jejich vypěstování. Zaměstnanci v továrnách a na polích pracují často od svítání do noci, aby nakonec obdrželi mzdu, která jim nezaplatí potřeby ani na 1 slušný týden života, tudíž se dostávají do začarovaného kruhu práce - malá mzda - více práce...

Další významnou veličinou tohoto kruhu je zaměstnávání dětí. Ať už na poli či v továrně, jsou nucené pracovat v naprosto nevyhovujících podmínkách. S těžkými stroji či pomůckami, v prostředí plném chemických výparů a dlouhé hodiny, bez sebemenšího odpočinku. Vinou práce většinou nenavštěvují žádné vzdělávání, nemají čas na hraní, kamarády, rodinu, život vůbec.

Pokud se na to podíváme z opačného úhlu, zjistíme, že podmínky práce v těchto zemích bývají všeobecně špatné. Zaměstnavatelé tu pracují se zastaralým vybavením. Stroje často nesplňují bezpečnostní podmínky a lidé pracují bez potřebných ochranných pomůcek. Nad tím vším se tyčí stín nadnárodních firem.

Rychlost a co nejnižší cena výroby pro ně vítězí nad lidskou důstojností.

Dalším z významných problémů je nerovnocenné postavení žen a mužů. Ti jsou po celém světě lépe platově ohodnoceni a velmi často jsou při příjmu na pracovní pozice upřednostňováni. Rozdíly v přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům nekončí jen u odlišného pohlaví, ale projevují se i napříč odlišnými rasami či náboženským vyznáním. Zaměstnanci také trpí kvůli nedostatečnému vzdělání, jenž se jim nedostalo kvůli jejich práci od útlého dětství, a nedokážou si sami zjistit výhodnost svých dodavatelů a zajistit si efektivnější postupy v práci, ať už je to na poli či v továrně.

Chci pomáhat! Jak fair trade produkty poznám?

Fairtrade certifikát vydává německá organizace Fairtrade International, která stanovuje pravidla pro udělení certifikátu. Dodržování pravidel je kontrolováno společností FLOCERT. Jde o tříletý schvalovací cyklus a i poté jsou lokálními pracovníky dělány namátkové kontroly.

Udělení FAIRTRADE certifikátu však stojí od 250 do 2 800 EUR na rok. Proto si jej nemůže dovolit každý podnik. I když vyznává tuto filozofii a splňuje všechna kritéria, certifikát na obalech jeho výrobků nenajdete. Proto je dobré si vždy o firmě, jejíž produkty nakupujete, zjistit maximum informací. Zapátrat po zemích, ve kterých vyrábí, po dodavatelích a celkové firemní filozofii. Můžete pak kupovat i fair trade výrobky bez Fairtrade certifikace.

V obchodech hledejte certifikační známku FAIRTRADE® nebo WFTO. Jedná se o Světovou fair trade organizaci. Pod tu spadají výrobky řemeslné a textilní. Tento koncept je starší, filosoficky příbuzný.

Pro rok 2019 bylo sloganem zvoleno: „Děti by neměly pracovat na polích, ale na svých snech“. My všichni můžeme plnit sen o lepších a férovějších podmínkách pro děti a nejen je. Uvědomělým nákupem a rozvážným výběrem potravin a produktů můžeme malými, ale stabilními, krůčky napomoci změně ve světě. Rozličné aktivity, které vedou k upozornění na tyto problémy a šíření informovanosti skrze společnost, mohou pomoci urychlit plnění rozvojových cílů, ale hlavně těch dětských snů!

Drobné lexikální okénko

Fairtrade - znamená systém pravidel organizace Fairtrade International

fair trade - myšlenka (hnutí, koncept) obecně

FAIRTRADE® - pokud myslíme certifikační známku

Co přesně certifikát Fairtrade garantuje?

Označení Fairtrade nakupujícímu zaručuje, že drobní řemeslníci, pěstitelé i zaměstnanci dostanou spravedlivě zaplaceno. To znamená, že jejich mzda pokryje nejen jejich náklady na produkci, ale také jim postačí i k uživení rodiny. Zaměstnanci ve fairtradových podnicích mají také přesně dané pracovní podmínky, podložené smlouvou, ve které je definovaná pracovní doba a právně ošetřeny i pracovní podmínky a (alespoň) minimální mzda. K ženám i mužům je ve fairtradových firmách rovnocenný přístup, stejně jako je tomu u různých národnostních menšin.

Dětská práce je v systému fair trade kompletně zakázána. Stejně tak i nedobrovolná, otrocká práce. U fairtradových pěstitelů je navíc samozřejmostí, že se snaží o co nejvíce ekologický přístup. Certifikát Fairtrade se ale bohužel automaticky nerovná bio. To by musel být daný výrobek označen ještě navíc příslušným certifikátem, například bio, organic a další.

Fairtrade však necertifikuje jen jídlo či kosmetiku. S tímto certifikátem můžete najít opravdu různorodé výrobky, jako je například oblečení, řezané květiny, hudební nástroje, nábytek a další vybavení domácnosti, ale i třeba snubní prstýnky. Takže nemusíte mít svatbu jen vegan a ekologickou (jak je v poslední době v módě), ale i fair trade. :-) Pokud se chcete v oblasti fair trade víc angažovat, můžete se zúčastnit různých pikniků a férových snídaní, které se po celé republice pořádají. Jejich účastníci na tato setkání nosí občerstvení, které nejen splňuje podmínky fair trade, ale často bývá také i bio.