Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Weleda: Keltská bohyně

Weleda: Keltská bohyně Weleda vznikla na základě antroposofické duchovní vědy. Válku i poválečné období přežila jen díky vysoké poptávce a ilegálnímu provozu. A letos v Čechách slaví 90 let od svého vzniku!
Karolína Kinclová
4,4 5
16

Weleda: Keltská bohyně zdroj: biooo.cz - Mája Ráblová

Farmaceutická a kosmetická firma Weleda má tolik příběhů k vyprávění, kde jen začít… Zkusíme to u doktora Rudolfa Steinera, rakouského vědce, filozofa a zakladatele antroposofické duchovní vědy. Rudolf Steiner měl již od svého raného dětství schopnosti hluboko prohlédnout do duchovního světa a vidět, jak se promítá ve světě fyzickém, tedy v přírodě. Jeho až neuvěřitelné znalosti z mytologie, náboženství, filozofie a následně přírodních věd mu dovolily proniknout do bytí celkově a prozkoumávat spojitosti mezi těmito sférami. Jeho přednášky a učení se staly proslulé napříč celým světem, díky tomu začala vznikat otázka, jak Steinerovy objevy využít ve všech možných oblastech humanitních i vědeckých.

Antroposofická duchovní Wě(le)da

Antroposofie v doslovném překladu z řečtiny znamená moudrost člověka, tedy pojednává o celkovém lidském bytí a všech jeho zákoutích, které život přináší. Prozkoumává oblast jak fyzickou, tak i tu duchovní. Doktor Steiner věřil, že člověk pochází z duchovního světa, který má zde na Zemi propojit s pozemským životem, respektive se s ním vědomě a co nejefektivněji znovu spojit. Antroposofie vede k naprosto svobodné individualitě a myšlení bez osvojování cizích vzorců chování či způsobu uvažování, důraz klade na sociální cítění a nabádá k odpovědnosti za své činy. Učí tak člověka být samostatným, inteligentním, silným jedincem s vlastními názory, ohledem na životy druhých a respektem vůči přírodě. Díky všem těmto aspektům se antroposofická věda rozšířila do kruhů pedagogiky (z antroposofie vychází Waldorfská škola), lékařství, biodynamického zemědělství, terapeutické praxe, architektury i ekonomie.

Weleda jako farmaceutická firma

Tyto poznatky, které Steiner šířil, se dostaly i k holandské lékařce Itě Wegmanové a rakouskému chemikovi Oskaru Schmiedelovi, všichni tři se společně rozhodli roku 1920 ve švýcarském Arlesheimu založit první vědeckou laboratoř k výrobě antroposofických medicín a o necelý rok později doktorka Wegmanová dala vzniknout prvnímu Klinickému a terapeutickému institutu, tedy nemocnici, která ovšem k pacientům přistupovala antroposoficky - podávané léky byly výhradně přírodního původu a na léčbě i diagnostice pacienta se podílelo několik lékařů, kteří se na nemoc dívali jako na zprávu přinášející jakousi informaci o životě pacienta. Právě zde se uplatňovaly první antroposofické přípravky, jejichž koncept je dodnes živý. Na rozdíl od běžných léků tyto přípravky stimulují celý organismus k vlastní přirozené obraně proti nemoci a podněcují ho k sebeléčení. Doktor Steiner tak rokem 1921 zakládá farmaceutickou firmu Weleda.

Za vším je příběh

Každý aspekt života s sebou nese nějaký příběh a stejně tak to platí i pro společnost Weleda. Steiner miloval mytologii, nikoho tedy nepřekvapí, že právě odtud čerpal inspiraci. Jméno Weleda je keltského původu, vzniklo ze slova welet, což v překladu znamená věštit, případně jasnovidět. Podle jedné mytologie se v 1. století našeho letopočtu na germánském území pohybovala postava označována jako Veleda, tato žena byla uctívána jako bohyně, dokázala věštit a prorokovat, četla z hvězd a léčila pomocí bylinek. Ani logo Weledy nemůže zůstat bez povšimnutí. Přímo uprostřed nacházíme rovnou vertikální čáru hůl, která je symbolem Merkura, posla bohů, a značí spolehlivost, pravdu a spojení mezi nebem a zemí. Klikatá linka přes tyč je symbolem boha medicíny Asklépia a značí hada symbolizujícího léčení. Tohoto hada najdeme také ve znaku lékařů. Vnější části znaku Weledy si vymyslel sám Steiner, tyto dvě postavy v podstatě ochraňují dva zmíněné prvky, částečně také symbolizují dva elementy života - dávání a přijímání, výrobu a konzum, lékaře a pacienta. Steiner chtěl tímto poukázat na nutnost spolupráce a respektu mezi lidmi.

Weleda v Čechách, tedy Veleda

Pobočky Weledy se od roku založení šířily rychlostí světla a to i přes ztížené podmínky nadcházejících válek. Narozdíl od jiných mezinárodních společností se Weleda proslavila pouze díky zájmu veřejnosti, lékárníků a lékařů. Na našem území první lékárnu Weledy založilo několik nadšenců roku 1926 v Praze v domě č. 25 ve Štefánikově ulici na Smíchově, pojmenována byla ovšem česky pod názvem Veleda. Sortiment byl velmi podobný švýcarské pobočce a výroba léčiv probíhala přímo v lékárně. Rokem 1949 se Veleda znárodňuje podnikem SPOFA a do dvou letech se zcela rozpadá. Největšího nadšence Veledy Ing. Václava Záveského to ovšem neodrazuje a po dobu dalších 40 let ilegálně vyrábí antroposofické přípravky Veledy, o které se stále zvyšuje zájem. Až v roce 1991 je podnik úředně spojen s koncernem Weledy, což ovšem zastavuje produkci léčiv na našem území a dále nabízí jen kosmetiku, dietetika a bylinné přípravky. V roce 1994 se Veleda stává úplnou součástí společnosti Weleda AG. Rok 2016 se nese ve znamení oslav 90. narozenin Weledy na území České republiky. Firma při této příležitosti darovala 500 000 Kč rodině Tarabových z jižních Čech, neboť již 25 let zajišťují dodávku březového listí pro celosvětovou produkci přípravků Weledy obsahující výtažky z břízy.

V souladu s člověkem a přírodou

Weleda si své motto “v souladu s člověkem a přírodou” zvolila nejen proto, že to zní hezky. Toto motto stojí na jejich piedestalu a každým činem, rozhodnutím, produktem i slovem ukazují úctu k matce Zemi, jejím obyvatelům, kráse a darům, které nám poskytuje. Weleda patří k jedním z leaderů antroposofické medicíny a přírodní kosmetiky, také k jedné z největších manufaktur vyrábějící přírodní léčiva na celém světě (vyrábějí tisíce různých léčiv ušitých na míru svým pacientům). V každé jejich zahradě je okolo 260 druhů rostlin pěstovaných biodynamickým způsobem, což je prastará holistická metoda zemědělství, která farmářství dodává etický, ekologický a spirituální záměr. Steiner věřil, že farmářství by mělo fungovat ve stejném rytmu jako samotná divoká příroda včetně zvířat i planetárního kalendáře. Farmář tedy nijak externě neovlivňuje proces pěstování a zásadně nepoužívá chemická hnojiva ani pesticidy, rostlina tedy musí čelit přirozeným vlivům přírody, tím tak bylinky nabývají naprosté vitality, odolnosti a síly, která se přenáší i do koncových přípravků.

Sběr rostlin probíhá výhradně, jen když jsou v jejich největší síle, například měsíček lékařský se sbírá pouze tehdy, má-li plně otevřený květ a navíc se sklízí brzy po svítání. Naopak pupalka dvouletá krásu svého květu ukazuje až se setměním, kdy se nadšení celého dne blíží ke konci. Protože antroposofie využívá spojitosti mezi fyzičnem a duchovnem, tak i Weleda hledá spojitosti mezi rytmem přírody a rytmem člověka. Pupalka se tak stala tváří pro péči o zralou pokožku, neboť stejně jako pupalka, jen zralá žena si dovolí vnést nevšednost a svobodu do svého života a to i přes obecná očekávání.

Čtyři pilíře Weledy

Člověk - Weleda plně respektuje každého člověka a přistupuje k němu jako ke svobodnému individuu. Věří, že lidská bytost není jen prázdná schránka, naopak že je naplněna duchem, který i onu schránku přesahuje. Ať už se jedná o zákazníka, kolegu, dodavetele nebo obchodního partnera, Weleda klade důraz na transparentnost, upřímnost a spravedlnost.

Příroda - i s tou Weleda funguje ve 100% jednotě a zachází s ní s největším respektem. V každém aspektu se snaží planetu nejen neničit, ale naopak jí pomoci se uzdravit a navrátit do harmonického stavu. Weleda je certifikována bruselskou organizací NATRUE, která má jedny z nejpřísnějších podmínek pro přírodní a bio kosmetiku.

Zemědělství - jedině biodynamické. Weleda má po celém světě (například i v Argentině nebo na Novém Zélandu) vlastní zahrady, kde pěstuje přes 260 druhů bylinek. Dále v různých koutech světa podporuje místní fármáře (“dodavatele”) a pomáhá jim udržet ekologické a etické zemědělství. Weleda tak dává přednost menším farmám, neboť právě ty jsou snadno udržitelné, aby neztratily kontakt s přirozeným tempem, které udává divoká příroda a celá planeta sama, kterou vnímá jako živý organismus a součást vesmíru.

Ekonomie - zní to pomalu jako sprosté slovo, ale Weleda i s tímto faktorem zachází svědomitě a i do této sféry se prolévá antroposofický přístup. Peníze jsou rozumně investovány do věcí, které mají smysl, tedy nehrozí ublížení planetě v podobně uhlíkových stop, budují ekologická prostředí a podporují své dodavatele, aby i oni mohli fungovat co nejekologičtěji. Účastní se charitativních akcí a podporuje neziskové projekty a organizace. V roce 2013 se Weleda zapojila do projektu Zodpovědná firma, který byl zaměřen na recyklaci uvnitř firem. A od roku 2014 se Weleda každoročně přidává k projektu Do práce na kole.