Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

7 smrtelných hříchů: 2. část

7 smrtelných hříchů: 2. část Za špatnostmi, kterých se lidé dopouštějí, může být psychický problém.
Jana Konečná
4,6 5
5

Přejít na sekci článku:

Smilstvo

Smilstvo zdroj: shutterstock.com

Zatímco katolická církev si vykládá smilstvo jako sex mimo svazek manželství, většina běžných smrtelníků si pod ním představí spíš nevěru nebo časté střídání sexuálních partnerů. Podobná nestálost může být při rozhodování o cestě, kterou se chceme v životě vydat. Takoví lidé si nejsou jistí vlastním úsudkem a často mění svůj názor. Platí na ně pořekadlo „kam vítr, tam plášť“. Jeden den si jsou jisti svým rozhodnutím a další den jej „podvedou“ s nějakým jiným. Bachovy květové esence pomohou najít smysl života a dodají energii a jistotu pro práci na osobním růstu.

Olověnec willmottův (Cerato) pomáhá posílit důvěru ve vlastní úsudek. Člověk tohoto typu je hrozně nejistý a neustále hledá názor u druhých. Ve výsledku pak většinou zjistí, že jeho názor byl ten správný. Esence pomáhá lépe slyšet vnitřní hlas. Chmerek roční (Sclerantus) usnadňuje rozhodování mezi dvěma možnostmi. Lidé, pro které je tato esence určena, často v hovoru přebíhají od jednoho tématu ke druhému, rychle se u nich mění nálady a střídají názory. Mohou také trpět na maniodeprese.

Sveřep větevnatý (Wild Oat) dodá pocit jistoty lidem, kteří sice jsou rozhodní, ale nejsou si jisti, co si počít se svým životem. Začínají neustále nové a nové věci, bez toho, aby ty předchozí dokončili. Často střídají partnery i zaměstnání. Mají pocit zbytečnosti. Sveřep jim pomůže najít své životní poslání, vytyčit cestu a dohlédne na ně, aby z ní nezahnuli.