Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Emoční tělo je mostem mezi tělem a duší

Emoční tělo je mostem mezi tělem a duší Na základě fyzikálních zákonů veškerá energie nikam nemizí, pouze se transformuje.
Iva Lhotská
5,0 5
5

Emoční tělo je mostem mezi tělem a duší zdroj: unsplash.com

Emoční neboli emocionální tělo je v podstatě takové médium či zprostředkovatel našich emocí, pocitů, vášní a přání, které se nacházejí na mnohem jemnější úrovni než tělo éterické. Prostřednictvím emočního těla zažíváme velmi intenzivní pocity vyšší ale i nižší úrovně. Znamená to, že se díky němu můžeme radovat a prožívat kladné pocity spojené se štěstím, láskou a soucitem, avšak i emoce negativní, jako je strach, hněv, stres a podobně. O dalších tělech, čakrách a o tom, že emocionální tělo působí jako most mezi fyzickým tělem a myslí působící v duševním těle, nebo o tom, že bez astrálního těla neexistuje kontakt mezi vnějším světem a myslí, si teď povíme trochu více.

To, že kromě našeho hmatatelného fyzického těla existují ještě další části naší bytosti, aby byla celistvá, už asi víte. Pokud ne, nebo v takové věci nevěříte, pokuste se alespoň na chvíli do této tématiky společně se mnou ponořit. Jelikož všechno, co je v nás i kolem nás, pochází z duchovního světa a na vše má vliv energie, která je čím dál více k Zemi hutnější a naopak čím blíže k nebesům duchovnější, podíváme se nejdříve na čakry. Energetická centra neboli čakry (toto slovo v sanskrtu znamená "kolo") slouží v energetickém systému člověka jako jakési přijímací stanice, transformátory a rozdělovače či správci prány a energií různých frekvencí. Slovo prána rovněž pochází ze sanskrtu a znamená životní energii, vitální sílu spojenou s dechem, stejně jako čínský výraz čchi, japonský ki a podobně. Znamená v podstatě takový původní zdroj všech forem energií projevující se ve všech úrovních bytí.

Je známo, že energie nikam nemizí, tedy alespoň to tvrdí naše fyzikální zákony. Ano, je to tak: Veškerá energie se pouze přeměňuje. Energie, jež působí za hmotnou formou našeho těla s jeho funkcemi a schopnostmi obsahuje celý komplexní systém energií, bez nichž by naše fyzická těla nemohla vůbec fungovat. Součástí tohoto systému jsou tzv. jemnohmotná, energetická těla nebo též vibrační pole, čakry (jako centra energie) a tzv. nádí, energetické kanály či žíly. Číňané a Japonci znají obdobný systém, v němž tyto dráhy, ve kterých proudí energie čchi, nazývají meridiány. Energetické body a meridiány využívají při akupresuře a akupunktuře. Přes čakry přijímá naše tělo energii z těl jemnohmotných, z okolí, vesmíru a ze zdrojů tvoření a přeměňují je do frekvencí, jež jsou zapotřebí k rozvoji a udržování těch nejrozmanitějších oblastí lidské bytosti.

Přejít na sekci článku:

Jemnohmotná těla

Jemnohmotná těla zdroj: unsplash.com

První je éterické neboli éterné tělo, které má přibližně stejnou velikost jako naše fyzická schránka. Je takovým prostředníkem mezi fyzickým tělem a ostatními těly nefyzickými. Přináší fyzickému tělu tvůrčí síly, vitální životní energii a veškerou fyzickou citlivost. Vytváří se při každé inkarnaci (vtělení) a po smrti zaniká během 3-5 dnů. Éterické tělo přijímá vitální energii prostřednictvím solar plexu ze Slunce a přes 1. základní, kořenovou čakru ze Země. Tvoří auru (energetické pole) kolem těla každé živé bytosti a chrání před nemocemi, nežádoucími vlivy z okolí a zároveň vyzařuje své kvality do okolí.

Druhé tělo je emoční, třetí mentální a čtvrté duchovní. Jen se v krátkosti zmíním o tom, že mentální tělo je nositelem našich myšlenek, představ a racionálních i intuitivních poznatků. Vibruje ve vyšší frekvenci než tělo éterické a emocionální, jeho struktura je řidší.

Duchovní neboli kauzální tělo má ze všech energetických těl nejvyšší vibrační frekvenci. Toto tělo a jeho aura vyzařují v nejjemnějších barvách a s velmi hlubokou intenzitou. Z duchovní roviny bytí nepřetržitě proudí do duchovního těla nejvyšší a nejjasnější energie. Tím, že se tato energie přeměňuje na stále nižší frekvence, ovlivňuje též mentální, emocionální a éterické tělo. Dochází tak ke zvýšení vibrací těchto těl, takže mohou fungovat na nejvyšší možné úrovni. Záleží ovšem na vývoji našich energetických center, čaker, do jaké míry dokážeme tuto energii vědomě vnímat, přijímat a využívat. Duchovní tělo je ta božská část v nás samých, která je nesmrtelná a přetrvává po celou dobu evolučního vývoje. Jedině skrze duchovní tělo můžeme rozpoznat zdroj a cíl našeho bytí a porozumět skutečnému smyslu našeho života.

Ovšem předmětem našeho zájmu je druhé tělo, tělo emoční, emocionální, které bývá někdy též nazýváno tělem astrálním. Toto tělo je nositelem našich emocí, pocitů, temperamentu a povahových vlastností. Aura emočního těla má oválný tvar a vyzařuje až do vzdálenosti několika metrů okolo člověka. Je v pohybu a "pracuje" přes čakry. Negativní emoce, ke kterým patří např. hněv, strach, zlost, stísněnost, agrese, pocit osamění, nedostatečná sebedůvěra či odmítání vytvářejí v auře temné mraky a tmavé barvy. Když budeme více otevřeni světlu a lásce, tím budou barvy světlejší a jasnější. U běžného člověka určuje emocionální tělo jeho pohled na svět a poukazuje na to, že náš náhled na svět může být pesimičtější tím více, čím větší množství negativních zážitků nemáme zpracovaných.

Všechny naše potlačené a neuvolněné pocity jsou v nás uvězněny a na nevědomé úrovni vysílají signály ven. Tím způsobem si přitahují podobné frekvence z okolí a na základě vesmírného zákona přitažlivosti stejnorodého se navzájem propojují. Zjednodušeně řečeno to znamená, že si k sobě přitahujeme lidi a situace, jež nám zrcadlí přesně to, co ve své vědomé úrovni odmítáme, nebo čeho se obáváme. Dokud své negativní emoce nezpracujeme, budou se v nás nadále schovávat, bublat a narůstat a vracet nás do stejných životních témat. Mohou dokonce způsobovat různé nemoci. Proto je potřeba na této oblasti zapracovat. Není to ovšem úplně jednoduché, protože nabytými vědomostmi a zkušenostmi, ani rozumem své emoce nezrušíme! Emoční struktury totiž mají schopnost přetrvávat v limbickém systému a neseme si je i do našich dalších vtělení. Zážitky, které neuvolníme, mají tendence určovat okolnosti našeho nového života.

Jak zpracovat a zbavit se destruktivních emocí se dočtete v kapitole druhé.