Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Emoční tělo je mostem mezi tělem a duší

Emoční tělo je mostem mezi tělem a duší Na základě fyzikálních zákonů veškerá energie nikam nemizí, pouze se transformuje.
Iva Lhotská
5,0 5
5

Přejít na sekci článku:

Zbavte se destruktivních emocí

Zbavte se destruktivních emocí zdroj: unsplash.com

Zasunuté emoce můžeme uvolnit různými způsoby. Nejvýznamnější cestou je duchovní práce na sobě samém. Když si třeba představíte temný tunel a na jeho konci požádáte svou duši o to, aby vám ukázala příčinu vzniku vaší konkrétní emoce. Postačí ji cítit a začít neblahý pocit čistit prostřednictvím světla, lásky nebo třeba mantrou "Já jsem světlo. Já jsem láska. Já jsem boží přítomnost v každé situaci." Ideální je přijmout všechny své energie, včetně těch negativních. Spíš bych je nazvala destruktivními, neboť vlastně není nic negativního ani pozitivního, vždyť žijeme ve světě plném protikladů. Teprve když se setkáme tváří v tvář a prolneme se s "negativní" energií, která daný problém způsobila, můžeme ji přijmout jako svou součást.

Dále lze pokračovat tím, že budeme určitou energii vědomě odevzdávat a posílat do světla. Jestli dovolíte, uvedu malý příklad: Jestliže vám vadí něčí agrese, je důležité, abyste si uvědomili fakt, že máte tuto energii nejspíš v sobě zablokovanou na nevědomé úrovni a je třeba ji osvobodit. Uvolníte ji tak, že ji přijmete za svou, uvědomíte si, že žila třeba i po několik vašich dalších životů a vy sami jste mohli tehdy být agresivními... Třeba jste se nacházeli v pozici oběti ale i agresora. Pak je nutné, abyste procítili pohnutky obou stran, pochopili tu energii, uchopili ji srdcem a vzali ji za svou s pocitem odpuštění sobě i druhým. Zároveň s tím propusťte do světla i všechny ostatní emoce s touto situací spojené. Všechno, co nás pobuřuje a co nám vadí, je totiž "naše". Když pochopíme, jsme na nejlepší cestě dostat se z toho ven. Ovšem je naprosto nezbytně nutné naučit se rozlišovat, co je doopravdy naše a co druhých lidí!

Námi potlačené pocity v emocionálním těle se snaží udržet při životě a pokud možno dále růst. Proto nás stále znovu a znovu zavádějí do situací, které opakovaně vyvolávají prvotní emoční vibrace. Z jakého důvodu se to děje, zeptáte se. Je to jednoduché: Tyto vibrace emočnímu tělu slouží jednoduše jako potrava. Pokud v sobě máme ještě stále agresivitu, budeme se nadále setkávat s lidmi vzteklými, nebo těmi, kteří se v agresi vyžívají. A tak může člověk vědomě toužit po lásce a úspěchu, ale díky nevědomému vyzařování opačných energetických frekvencí se mu nedaří dosáhnout tohoto vědomého cíle. Přímý přístup k našim emocionálním strukturám nám přes přímou bezprostřední zkušenost zprostředkovává oblast čakry solar plexu. Pokud se chceme dostat dále, potřebujeme prodchnout solární čakru nejvyšší formou mentálního těla a poté intuitivním vhledem skrze čelní čakru, čakru třetího oka. Když se propojí vyšší vibrace našeho duchovního těla s tělem emocionálním a proniknou jím, rozkmitá se emoční tělo rychleji a uvolní se tak uložené negativní zkušenosti, které mají nižší kmitočet. Tak začneme opouštět neblahé emoční vzpomínky spojené s negativními zkušenostmi a můžeme odpustit sobě i druhým.

Naše Vyšší duchovní Já nám "pouze" ukazuje, že některé věci zažíváme jen proto, abychom porozuměli tomu, které pocity a jednání mají za následek naše odtržení od božské prapodstaty a utrpení, jež prožíváme. Nutí nás, abychom se naučili žít v souladu s vyššími vesmírnými zákony a pochopili kosmické zákonitosti přirozené rovnováhy. Dost často to může být tak, že když se v nějaké současné situaci cítíme být obětí, mohli jsme v minulé inkarnaci být jejími původci... S postupným uvolňováním starých a strnulých emočních uspořádání začne emoční tělo vyzařovat hluboké pocity bezpodmínečné lásky a radosti. Jeho aura se pročistí, září stále více jasnějšími barvami a "vzkazy", jež vysílá do svého okolí, začnou zpětně přitahovat lásku a štěstí. Naprosto přirozeně a naplno integrované emoionální tělo vibrující v co nejvyšších frekvencích nám umožní si do svého života přitáhnout vše, co si ze srdce přejeme a o čem jsme kdy snili. Pokud máte pocit, že jste na to sami krátcí, můžete třeba párkrát navštívit terapeuta, který vám pomůže daný problém za nějaký čas překlenout. Prostě se ale pokusme nikoho a nic neodsuzovat a neodmítat. Pouze zkoumejme a pozorujme vše, co se děje v nás i v našem okolí.