Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Obyčejná voda a její neobyčejné účinky na lidské zdraví

zdroj: biooo.cz

Bez vody by na Zemi neexistoval život. Vždyť první organismy vznikly právě v moři a i my lidé trávíme svých prvních devět měsíců v plodové vodě. Naše tělo je tvořeno převážně vodou. Není proto překvapivé, že kvalita vody má značný vliv na lidské zdraví. A je naopak o to překvapivější, jak málo pozornosti jí věnujeme.

Někdy stačí to špatné prostě odplavit

Moderní člověk má bohužel jen malou šanci uniknout všudypřítomnému znečištění, kvůli němuž do organismu pronikají nejrůznější škodliviny. Ty pak. způsobují zdravotní potíže, od menších vad na kráse (třeba akné) přes ekzémy až po ty nejtěžší choroby typu rakoviny. Proto klademe takový důraz na zdravou životosprávu, pestrý jídelníček, dostatek spánku, vyhýbání se stresu. To všechno přispívá k eliminaci negativního vlivu znečištěného prostředí na naše zdraví. Často se ale zapomíná, že součástí těchto opatření by měl být také dostatečný přísun kvalitní vody. Právě díky ní můžeme totiž velkou část škodlivin z těla jednoduše vyloučit. Prosté, ale účinné!

Voda jsi a vodu do sebe obrátíš

Voda tvoří přibližně dvě třetiny naší tělesné hmotnosti. Dehydratace, tedy snížení tohoto podílu, může mít tragické důsledky. Zatímco bez jídla vydrží člověk týdny a někdy i měsíce, bez vody pouhých sto hodin. Proto je zcela zásadní pít dostatečné množství kvalitních nápojů. Jenomže které to jsou? Odpověď je až banální: nejvhodnější je obyčejná, pramenitá voda. Ta nejenže zavodní organismus, ale dodá mu i nezbytné minerály.

Léčivý potenciál minerálních látek

Od nepaměti se jako zdroj pitné vody používaly přírodní prameny či studánky. Jejich voda prochází podzemním koloběhem, a tak nejde nikdy jen o čistou H2O. Chemickou analýzou zjistíme, že obsahuje určitý podíl rozpuštěných minerálů. Podle složení podloží existují vody s nižším obsahem minerálních látek, středně mineralizované vody (ty jsou v přírodě nejčastější) nebo konečně vody více mineralizované, tzv. minerálky. Ty se odedávna považují za léčivé, podle svého zdroje mají totiž specifický účinek na zdraví. Zlepšují třeba funkce jednotlivých orgánů a doplňují do našeho těla látky nezbytné pro jeho správné fungování. Ne vždy zde ale platí „čím více, tím lépe”, a na obalech některých minerálek proto najdete popis doporučené pitné kúry.

Minerální a pramenité vody se používají také ke koupelím, obkladům a dalším léčebným procedurám. Pomocí vody uzdravovali i mnozí velikáni medicíny – od Hippokrata až po Vincenze Priessnitze. Jejich metody jsou dodnes populární, je však potřeba si uvědomit, že k nim vždy používali čistou pramenitou vodu.

Pramenitou vodou proti chorobám srdce a cév

Jak už zaznělo, i prostá pramenitá voda obsahuje řadu minerálů. Chemické analýzy ukazují, že nejvíce je mezi nimi zastoupen vápník a hořčík (neboli kalcium a magnesium). Tyto minerály se ve vodě vyskytují převážně ve formě hydrogenuhličitanů, které jsou pro náš organismus optimálně využitelné. A to má četné přínosy. Hořčík totiž patří mezi důležité ochranné (antistresové) faktory. Výzkumy potvrzují, že pití pramenité vody s vyšším obsahem sloučenin tohoto prvku významně snižuje výskyt srdečně-cévních onemocnění. S tím se pak logicky pojí i menší úmrtnost na kardiovaskulární choroby.

Toto zjištění zásadně mění zastaralý pohled na příčiny onemocnění srdce a cév. Na vině totiž nejsou ani tak démonizované tuky, ale spíš zánětlivé procesy v cévách. Ty se objevují jako důsledek škodlivých chemikálií, které nám kolují v krvi. A jejich nepříznivý vliv může být významně posílen právě i hořčíkovým deficitem. Dostatek pramenité vody s obsahem hořčíku sníží riziko poškození tkání nebezpečnými volnými radikály a přirozeně „naředí” škodliviny v krvi. Pitím kvalitní vody tak snížíte pravděpodobnost rozvinutí srdečně cévních chorob a zároveň podpoříte i správné fungování orgánů, tělesných procesů a duševní pohodu. Je až neuvěřitelné, kolik zázraků v sobě ukrývá tahle nenápadná čirá tekutina.

Pozor na kontaminované zdroje

Běžně se doporučuje vypít alespoň 2 až 3 litry tekutin denně, nicméně konkrétní množství je individuální. Během maratonu uprostřed horkého léta toho asi vypijete víc než při sezení u počítače. Klíčové je, aby voda vyhovovala hygienickým a dalším kvalitativním požadavkům. Jinak mohou vzniknout zdravotní problémy, jejichž nejčastější příčinou bývají patogenní mikroorganismy. Záruku absolutní bezpečnosti přitom nemáme u žádné vody – z vodovodu, studny, ani lahve. První dva zdroje mohou být kontaminovány z okolí a u balené vody může dlouhodobé skladování v nevhodných podmínkách vést k rozmnožení bakterií. Je pravda, že voda z českého vodovou vám s vysokou pravděpodobností průjmové onemocnění nepřivodí (i když i takové případy se vyskytly), ale v zahraničí je u některých destinací obezřetnost určitě na místě.

Balená, nebo kohoutková?

Nejpříznivější vliv na naše tělo má voda pocházející z čisté přírody. Ne každý má ale ke kvalitní pramenité vodě přístup a musí k uhašení žízně hledat jiné cesty. Po boomu vody balené do PET lahví zkraje 90. let se v novém tisíciletí řada lidí vrátila ke staré dobré „kohoutkové“. Ale i ta může mít vady na kráse.

Relativně v klidu můžete být, teče-li vám z kohoutku voda pocházející z podzemních zdrojů (což se týká více než poloviny českých domácností). Při chemickém rozboru byste v ní sice mohli objevit například rezidua pesticidů spláchnutých z polí, ale v zásadě nepředstavuje zátěž pro lidské zdraví. Horší to je s vodou povrchovou. Do řek se totiž dostávají nejen chemikálie ze zemědělství, ale také odpadní vody obsahující řadu chemických látek i farmaceutických přípravků. Jak potvrdila studie Státního zdravotního ústavu, pitná voda pocházející z dolních toků řek obstála pouze ve čtyřech (!) z 23 měřených lokalit. U zbylých 19 se ve vodě našla až tři různá léčiva.

A voda v lahvích? Její kvalitu ovlivňuje obal. Je totiž potvrzeno, že látky, z nichž je obal vyroben, přecházejí do obsahu. Z PET lahví se uvolňují škodliviny (např. dioxiny) a sám obal reaguje s minerály ve vodě. A proto minerálka z PET lahve lidskému organismu moc dobrou službu neudělá.

Tři jednoduché kroky k lepší vodě

Nikdo z nás samozřejmě nemá možnost mávnutím kouzelného proutku uzdravit znečištěné životní prostředí a snížit obsah pesticidů či léčiv ve vodě, která nám teče vodovodním řadem. To ale neznamená, že bychom byli zcela bezmocní. Už jen dodržování následujících tří pravidel zajistí, že nám pití vody bude více prospívat než škodit.

1. Kdykoli si nejsme jistí mikrobiální čistotou vody, stačí ji převařit. Tím se všechny organismy spolehlivě zahubí. Var navíc pomáhá odstranit z vody chlor a další těkavé sloučeniny.
2. U balené vody bychom měli preferovat tradiční skleněné láhve. Vyrábí se totiž z přirozených sloučenin křemíku, který je hojně obsažen v zemské kůře, a jedná se tak o přírodní materiál.
3. A pokud víte, že zdroje vaší pitné vody patří mezi ty horší, je vhodné pořídit vícestupňový filtr. Ten by měl převážnou část škodlivin pohltit.

Jednoduché, ne? Tak na zdraví!