Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Tolik certifikací, ale kdo se v tom má vyznat!

zdroj: Shutterstock

Lidé se nás často ptají, k čemu jsou certifikace, jestli jsou důležité a které případně hledat. Na to konto také vznikl dnešní článek a vzhledem k tomu, že certifikací je opravdu velké množství a zorientovat se v nich může být náročné, rozhodli jsme se, že si dnes ukážeme ty nejdůležitější, se kterými se u nás, respektive u našich produktů můžete setkat.

K čemu máme certifikace

Certifikace představují klíčový prvek v oblasti přírodní kosmetiky, a to z několika důvodů. Zaprvé, poskytují zákazníkům jistotu, že produkty, které si kupují, splňují určité standardy kvality a bezpečnosti. V dnešní době, kdy je kladen zvýšený důraz na ekologii a zdraví, je stále více lidí, kteří preferují přírodní kosmetiku a chtějí si být jisti, že se výrobky, které používají, jsou vyráběny a testovány s ohledem na životní prostředí i zdraví spotřebitelů. Kvalita certifikací je klíčová, protože ne všechny certifikace mají stejnou důvěryhodnost. Kvalitní certifikace zahrnují přísné standardy pro suroviny, výrobní procesy a etické praktiky. Tyto standardy mohou zahrnovat například omezení používání chemických látek, ochranu životního prostředí, zákaz testování na zvířatech a transparentní označování složení produktů. Certifikace také zahrnují pravidelné kontroly, aby se dohlíželo na dodržování stanovených standardů. Je důležité si také uvědomit, že cena takových produktů je často vyšší, ale odpovídá jejich kvalitě. Při výrobě přírodní kosmetiky se používají kvalitní suroviny a procesy, které mohou být nákladnější než v případě konvenční kosmetiky. Certifikované produkty také prochází nezávislými hodnoceními a kontrolami, což se na celkových nákladech a výsledné ceně také může projevit. Nicméně tato cena odráží záruku pro zákazníka, že produkt splňuje určité standardy kvality a etiky.

COSMÉTIQUE BIO - CHARTE COSMEBIO

Certifikace COSMÉTIQUE BIO - CHARTE COSMEBIO je specifická certifikace pro přírodní kosmetiku, která byla vytvořena organizací Cosmebio se sídlem ve Francii. Jedná se o jednu z nejuznávanějších certifikací v oblasti přírodní kosmetiky a je zaměřena na podporu ekologicky udržitelné výroby kosmetických produktů. Důraz klade i na biologické suroviny a ekologicky šetrné výrobní procesy. Produkty certifikované podle této normy musí obsahovat vysoký podíl biologicky pěstovaných surovin, které jsou preferovány před konvenčními chemickými látkami. Dále se požaduje minimalizace negativního dopadu výrobních procesů na životní prostředí. Tato certifikace může mít dvě různé podoby - takzvanou zelenou a modrou známku - které identifikují různé úrovně přírodnosti a biologického obsahu kosmetických produktů.

Zelená známka, udělovaná podle standardů organizace Ecocert Greenlife, označuje produkty splňující požadavky pro přírodní kosmetiku. Minimálně 95 % složek z celkového složení je z přírodních surovin nebo přírodního původu. Minimálně 95 % z použitých rostlinných složek je v kvalitě BIO. Minimálně 10 % z celkového složení je v kvalitě BIO (pochází z ekologického zemědělství). Na druhé straně modrá známka, také udělovaná podle standardů Ecocert Greenlife, označuje produkty splňující ještě přísnější kritéria pro biologickou kosmetiku. Minimálně 95 % složek z celkového složení je z přírodních surovin nebo přírodního původu. Minimálně 50 % z použitých rostlinných složek je v kvalitě BIO. Minimálně 5 % z celkového složení je v kvalitě BIO (pochází z ekologického zemědělství). Rozdíl mezi zelenou a modrou známkou spočívá tedy v podílu biologických složek ve výrobcích.

ECOCERT 

ECOCERT je jednou z předních certifikačních organizací specializujících se na ekologickou a organickou produkci. Jedná se o jednu z nejuznávanějších certifikací v oblasti přírodní kosmetiky, která poskytuje spotřebitelům kvalitu a ekologicky udržitelné produkty. Tato francouzská organizace byla založena v roce 1991 a od té doby se stala jedním z hlavních aktérů na trhu ekologických certifikací. ECOCERT nabízí certifikace pro různé sektory, včetně potravin, kosmetiky, textilu a produktů do domácnosti. V oblasti kosmetiky se ECOCERT specializuje na certifikaci přírodní a organické kosmetiky. Pro získání certifikace ECOCERT musí být produkty vyrobeny s ohledem na přísné ekologické a etické standardy. To zahrnuje používání přírodních a organických surovin, omezení syntetických chemikálií, transparentní označování složení produktů a dodržování environmentálně šetrných výrobních procesů. Kosmetické produkty s touto certifikací tedy spadají pod "bio kosmetiku" nebo také "eco-friendly kosmetiku".

BDIH

Další důležitou certifikací, se kterou se velmi často setkáte, je německá certifikace BDIH, která se týká především přírodní a organické kosmetiky. Samotná zkratka BDIH je zkratka pro německou neziskovou společnost Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungserganzungsmittel und kosmetischle Mittel e.V. (Asociace německých průmyslových a obchodních firem z oblasti léčiv, zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a osobní hygieny).Tato certifikace je udělována výrobkům, které splňují určitá přísná kritéria a zahrnuje požadavky na složení, výrobní postupy, balení a označování. Jednou z hlavních a nejdůležitějších podmínek pro získání tohoto certifikátu je používání výhradně přírodních surovin, v maximálním možném množství pocházejících z kontrolovaného ekologického zemědělství nebo ekologického sběru v přírodě. Velký důraz je kladen také na ochranu zvířat. Společnost svými nároky aktivně podporuje ekologické zemědělství a klade důraz na ekologickou únosnost výroby a použitých obalových materiálů. Produkty s tímto označením nesmí obsahovat ropné produkty (vazelína, parafín), syntetické parfémy a barviva, chemické konzervanty (pro konzervování je povoleno užívat ty emulgátory a tenzidy, které se vyrábí z rostlinných surovin, tedy tuků, vosků, lecitinu, atd.). Zakázáno je testování na zvířatech, a to se týká nejen konečných produktů, ale i výchozích surovin. 

CPK + CPK bio

Když se podíváme konkrétně k nám do Čech, také narazíme na některé certifikace, které poukazují na kvalitu produktu. Jednou z takových certifikací je opět zkratka - CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika). Jedná se o certifikační standard vytvořený v České republice, který je zaměřen na identifikaci a certifikaci přírodní kosmetiky. Samotný certifikát vychází ze standardů francouzské společnosti Ecocert a zaručuje, že výrobek neobsahuje syntetické sloučeniny a látky škodlivé organismu. Zakázáno je také používat geneticky modifikované složky, ropné deriváty, syntetické vonné látky, chemické konzervační látky, umělá barviva, chemické UV filtry a látky živočišného původu, jejichž získání zahrnuje smrt zvířete. Výrobky jako takové nesmí být testovány na zvířatech.

Pokud uvidíte na etiketě produktu nejen CPK, ale i s přídatkem "bio", je to ještě o krapet lepší. Tento přídatek totiž zaručuje kromě standardů pro certifikát CPK (zákaz používání syntetických a škodlivých látek a šetrný přístup k přírodě) také obsah bio surovin pocházejících z ekologického zemědělství. Hranice povinného obsahu je minimálně 20 %.  

Leaping bunny

Certifikace "Leaping Bunny" je mezinárodně uznávaný symbol cruelty-free kosmetiky, což znamená, že produkty s tímto certifikátem nebyly testovány na zvířatech. Tento symbol je udělován v rámci programu "Leaping Bunny Program", který vytvořila společnost Cruelty Free International ve spolupráci s několika dalšími neziskovými organizacemi na ochranu zvířat. Pro získání certifikace "Leaping Bunny" musí být všechny ingredience, výrobní procesy a konečné produkty pečlivě sledovány a kontrolovány, aby se zajistilo, že nebyly použity žádné testy na zvířatech v žádné fázi vývoje nebo výroby produktů. To zahrnuje i používání surovin, které samy o sobě byly testovány na zvířatech. Organizace provádí pravidelné kontroly u výrobců, aby se ujistila, že jsou všechny stanovené požadavky dodržovány. Certifikace "Leaping Bunny" je tedy velice nápomocným ukazatelem pro zákazníky, kteří chtějí podpořit cruelty-free produkty a zároveň mít jistotu, že výrobky, které kupují, nebyly testovány na zvířatech.

Cruelty-Free

Certifikace "Cruelty-Free" označuje kosmetické produkty, které nebyly testovány na zvířatech během svého vývoje, výroby ani v jakékoli fázi distribuce. Tato certifikace je zvláště významná svým zaměřením na zamezení utrpení zvířat v kosmetickém průmyslu. Jedním z klíčových prvků této certifikace je zákaz testování kosmetických produktů na zvířatech, a to jak samotnými výrobci, tak i prostřednictvím třetích stran. Dalším důležitým aspektem certifikace "Cruelty-Free" je transparentnost a sledovatelnost ve výrobním procesu. Kosmetické společnosti musí poskytnout důkazy o tom, že jejich produkty nebyly testovány na zvířatech, a to včetně všech fází výroby. Certifikace "Cruelty-Free" vyžaduje nezávislá ověření, aby se zajistilo dodržování stanovených standardů a závazků ohledně testování na zvířatech. Tím se zvyšuje důvěryhodnost a spolehlivost certifikace. Zákazníci, kteří vyhledávají produkty s touto certifikací, podporují etický a šetrný přístup k výrobě kosmetiky a zároveň aktivně chrání práva zvířat.

Vegan

Tato certifikace je asi poměrně známá, leč důležitá. Certifikace "Vegan" totiž označuje produkty, které neobsahují žádné živočišné složky ani vedlejší produkty. Tato certifikace je zaměřena na zajištění toho, že produkty jsou vhodné pro vegany, kteří se zásadně zdržují konzumace jakýchkoli živočišných produktů nebo vedlejších produktů, a preferují výrobky, které nejsou spojeny s utrpením zvířat. Pro získání certifikace "Vegan" musí výrobce prokázat, že jejich produkty neobsahují žádné živočišné složky ani vedlejší produkty, a že nebyly testovány na zvířatech. Certifikace může být udělena nezávislou organizací nebo certifikačním programem, které provádějí důkladné kontroly. Produkty s certifikací "Vegan" jsou často označeny vhodným logem nebo označením, které spotřebitelům umožňuje jednoduše identifikovat produkty, které splňují požadavky pro vegany.

Fairtrade

Poslední certifikace, kterou si dnes představíme, je certifikace Fairtrade. To je označení udělované výrobkům, které splňují stanovené sociální, ekonomické a environmentální standardy. Tato certifikace se zaměřuje na podporu spravedlivých pracovních podmínek, udržitelného rozvoje a spravedlivého obchodu, zejména ve výrobních zemích s horšími ekonomickými a sociálními podmínkami. Jedním z hlavních cílů certifikace Fairtrade je zajištění toho, aby farmáři a pracovníci v rozvojových zemích dostávali spravedlivě zaplaceno za svou práci. Fairtrade také podporuje udržitelné zemědělství a ochranu životního prostředí tím, že stanovuje standardy pro minimalizaci používání chemických hnojiv, pesticidů a dalších škodlivých látek. Certifikované farmy musí také dodržovat přísné environmentální normy, jako je ochrana půdy, vody a biodiverzity. V neposlední řadě vyžaduje certifikace Fairtrade transparentnost ve všech fázích výrobního procesu, aby si spotřebitelé mohli být jistí, že produkty, které kupují, byly vyrobeny za férových a udržitelných podmínek.