Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Poruchy pozornosti u dětí

Poruchy pozornosti u dětí Děti, které mají problémy ve škole a neposlouchají, mohou mít poruchu pozornosti.
Jana Konečná
4,4 5
8

Poruchy pozornosti u dětí zdroj: shutterstock.com

Nechce vaše dítě chodit do školy? Často neposlouchá? Bývá zasněné, mimo sebe, prostě ve svém světě a neslyší kvůli tomu, co mu říkáte? Pak je možné, že má poruchu pozornosti. Tyto děti to mívají ve škole velice těžké, přesto že často bývají navzdory této poruše nadprůměrně inteligentní. Zbývá posledních pár dní do začátku prázdnin. Využijte dvouměsíčního volna od školních starostí, každodenního nahánění dětí k úkolům a rozčilování se kvůli špatným známkám, a dopřejte si spolu s dětmi víc společného času a využijte volný čas k tomu, abyste společně zapracovali na zlepšení jejich pozornosti a pomohli jim lépe zvládat a zpracovávat kvanta informací, která se na ně ve škole valí.

Přejít na sekci článku:

Co přesně je porucha pozornosti?

Co přesně je porucha pozornosti? zdroj: shutterstock.com

Poruchy pozornosti u dětí jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem. Podle odborných odhadů je touto poruchou postiženo až 10 % dětí školního věku. Porucha pozornosti se dělí na ADHD (attention deficit hyperaktivity disorder) a ADD (attention deficit disorder). Při ADHD doprovází problémy s pozorností také hyperaktivita, při ADD se jedná o samostatnou poruchu pozornosti bez hyperaktivity. Poruchou pozornosti trpí všeobecně více chlapci. Mezi děvčaty má tato porucha menší zastoupení, a pokud, tak se ve většině případů jedná o poruchu pozornosti bez hyperaktivity.

Příznaky poruchy pozornosti:

  • Problémy s posloucháním a plněním pokynů – dítě často není schopné udržet pozornost ani po tu krátkou dobu, než mu vysvětlíte, co vlastně po něm chcete. A pokud má daný úkol více menších podúkolů, většinou si je není schopné zapamatovat a udělat je ve správném pořadí.
  • Snadno se rozptýlí – za oknem proletěl zajímavý pták a spolu s ním uletěla i jeho pozornost a teď je pro něj velmi těžké se zpátky soustředit na matiku.
  • Zasněnost – každý se občas zasní a dívá se „do blba“, u dětí s poruchou pozornosti jsou však tyto okamžiky delší a častější.
  • Nepořádnost – často zapomíná nebo ztrácí své věci? Nezapisuje si úkoly ani si je nepamatuje?
  • Potíže se samostatnou prací – aby vypracoval úkol sám je nad jeho síly. Kolem je přece spousta zajímavějších věcí, než jsou třeba vyjmenovaná slova. Proto potřebuje neustálý dohled, aby se jeho pozornost udržela u školního úkolu.

Příznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou:

K tomuto typu poruchy pozornosti se kromě výše zmíněných příznaků přidávají ještě tyto další.

  • Neustálá aktivita – máte doma malé perpetuum mobile? Neustále někde lítá, poskakuje a dokonce i večer, kdy byste se vy nejraději sami odplazili do postele, nemůže usnout, skáče po posteli anebo z ní vybíhá?
  • Impulzivita - s tím souvisí i malá trpělivost, skáče často lidem do řeči, často něco rychle vyhrne, bez toho, aby si to promyslelo.
  • Agresivní chování – děti s poruchou pozornosti mají problém přijímat a zpracovávat množství vjemů, kterým jsou vystaveny. To v nich vyvolává zmatek, který si často ventilují rvačkami nebo výbuchem vzteku.