Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Biodynamické zemědělství

5.0 5
7

Biodynamické zemědělství zdroj: shutterstock.com

Na začátku tohoto přístupu k zemědělství je Rudolf Steiner, kterého většina zná jako zakladatele antroposofického hnutí, z něhož vychází waldorfská reformní pedagogika, která je dostatečně známá i u nás.

Hlavní myšlenkou antroposofického přístupu je důraz na komplexní vnímání vztahu částí k celku a energetickou a duchovní podstatu světa. Toto pojetí prostupuje nejen teoretická východiska, ale i praktické konání, jakým je právě třeba zemědělství.

Přejít na sekci článku:

Život na farmě

Biodynamické zemědělství zdroj: shutterstock.com

Biodynamické zemědělství tedy pokládá za svoji základní jednotku farmu, která je vlastně živým organismem a jako takový také funguje. Její jednotlivé části nejsou vnímány izolovaně, ale v návaznosti na celek, je soběstačná, produkuje vlastní hnojiva i osiva, její součástí je rostlinná i živočišná produkce. Klíčovou je pak postava hospodáře, který dodává celé farmě ducha. V extrémním případě to vlastně znamená, že produkty ze dvou farem nikdy nemohou být stejné, neboť se v nich odráží jak specifické podmínky geografické a podnební, tak osobnost hospodáře.

Rytmus takové farmy je určován nejen roční dobou, jak je tomu ve standardním pojetí zemědělství, ale také měsíčními cykly a postavením měsíce v jednotlivých fázích zvěrokruhu.Každá fáze je pak vhodná pro něco jiného - setí, sběr plodů, sběr listů, příprava půdy...

Dalším specifikem je pak hnojení. Hnojí a připravuje se hlavně půda, méně pak samotné rostliny, péče o půdu je naprostý základem. Půda se oživuje specifickými preparáty, které mají svojí podstatou blízko k homeopatii a jsou vyráběny přímo na farmě z místních zdrojů.