Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství Biodynamické zemědělství vychází z myšlenek antroposofisty Rudolfa Steinera.
Renata Ježková
5,0 5
7

Biodynamické zemědělství zdroj: shutterstock.com

Na začátku tohoto přístupu k zemědělství je Rudolf Steiner, kterého většina zná jako zakladatele antroposofického hnutí, z něhož vychází waldorfská reformní pedagogika, která je dostatečně známá i u nás.

Hlavní myšlenkou antroposofického přístupu je důraz na komplexní vnímání vztahu částí k celku a energetickou a duchovní podstatu světa. Toto pojetí prostupuje nejen teoretická východiska, ale i praktické konání, jakým je právě třeba zemědělství.

Přejít na sekci článku:

Život na farmě

Biodynamické zemědělství zdroj: shutterstock.com

Biodynamické zemědělství tedy pokládá za svoji základní jednotku farmu, která je vlastně živým organismem a jako takový také funguje. Její jednotlivé části nejsou vnímány izolovaně, ale v návaznosti na celek, je soběstačná, produkuje vlastní hnojiva i osiva, její součástí je rostlinná i živočišná produkce. Klíčovou je pak postava hospodáře, který dodává celé farmě ducha. V extrémním případě to vlastně znamená, že produkty ze dvou farem nikdy nemohou být stejné, neboť se v nich odráží jak specifické podmínky geografické a podnební, tak osobnost hospodáře.

Rytmus takové farmy je určován nejen roční dobou, jak je tomu ve standardním pojetí zemědělství, ale také měsíčními cykly a postavením měsíce v jednotlivých fázích zvěrokruhu.Každá fáze je pak vhodná pro něco jiného - setí, sběr plodů, sběr listů, příprava půdy...

Dalším specifikem je pak hnojení. Hnojí a připravuje se hlavně půda, méně pak samotné rostliny, péče o půdu je naprostý základem. Půda se oživuje specifickými preparáty, které mají svojí podstatou blízko k homeopatii a jsou vyráběny přímo na farmě z místních zdrojů.